Krzysztof Penderecki, ks. prof. Michał Heller, s. Małgorzata Chmielewska i Adam Zagajewski – to niektórzy uczestnicy V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, który odbędzie się w Lublinie. Wydarzenie organizowane pod hasłem „Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach” potrwa od 13 do 16 października.

“Chrześcijaństwo może odgrywać rolę kulturotwórczą także w świecie, który odchodzi od Ewangelii” – powiedział abp Stanisław Budzik podczas konferencji prasowej w Warszawie. Metropolita lubelski przypomniał, że pomysłodawcą organizowania Kongresu był jego poprzednik, śp. abp Józef Życiński.

Kongres Kultury Chrześcijańskiej, spotkanie intelektualistów i ludzi kultury, wpisuje się w twórczy dialog Kościoła ze światem współczesnym, prowadzony w zmieniających się warunkach kulturowych.

“To zaproszenie do wspólnoty wartości humanistycznych, rdzennych dla kultury chrześcijańskiej” – piszą organizatorzy. Podkreślają jednocześnie, że z tej wspólnoty, nie może być wykluczony nikt z racji swej społecznej, etnicznej i wyznaniowej odmienności.

Tegoroczny Kongres, który tradycyjnie już odbywa się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jest pierwszym wydarzeniem związanym z jubileuszem tej uczelni przypadającym w 2018 r.

Zakres tematyczny obecnego Kongresu obejmuje zagadnienia związane z wolnością w chrześcijańskim ujęciu, w kontekście wyzwań współczesności, w tym myśli filozoficznej i nauk przyrodniczych.

Wykład inauguracyjny zatytułowany “Wolność ocalona: rdzeń chrześcijańskiej antropologii” wygłosi kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej rady Kultury. Uczestnicy debat będą dyskutować m.in. o tym “Czy istnieje wolna wola?” a także o “Ukraińskiej rewolucji wolności”, o dialogu Kościoła katolickiego z Rosyjskim Kościołem prawosławnym oraz o kryzysie migracyjnym w kontekście dialogu międzyreligijnego.

W tegorocznym Kongresie udział wezmą m.in. prof. Andrzej Friszke z PAN, prof. Adam Daniel Rotfeld, były minister spraw zagranicznych, ekspert w dziedzinie spraw ukraińskich dr Paweł Kowal, teologowie prof. Andriej Zubow z Moskwy i prof. Antoine Arjakovsky z Paryża, s. Małgorzata Chmielewska ze Wspólnoty Chleb Życia.

Szczególnym momentem Kongresu będzie uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Krzysztofowi Pendereckiemu, co odbędzie się w piątek 14 października, a także odnowienie doktoratu ks. prof. Michała Hellera – w sobotę, 15 października.

Pierwszy Kongres odbył się w 2000 r. z inicjatywy ówczesnego metropolity lubelskiego, ks. abp. Józefa Życińskiego. On także w głównej mierze wyznaczał tematykę kolejnych edycji wydarzenia.

Organizatorami V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej są: metropolita lubelski Abp Stanisław Budzik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół KUL.

KAI/BP KEP

NO COMMENTS