W sobotę ingres biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby

16-07-2013

Uroczyste objęcie diecezji przez nowego biskupa rzeszowskiego Jana Wątrobę odbędzie się w sobotę 20 lipca o godz. 16.30.

1629

Ingres rozpocznie się procesją do rzeszowskiej katedry pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa pod przewodnictwem abp. Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce. Przy drzwiach kościoła biskupa Jana Wątrobę przywita proboszcz parafii katedralnej, podając mu do ucałowania krzyż.

Zgromadzonych w katedrze biskupów, kapłanów, siostry zakonne, przedstawicieli ruchów i delegacje parafialne powita biskup senior Kazimierz Górny, pierwszy biskup rzeszowski. Następnie nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore ogłosi diecezji bullę Ojca Świętego Franciszka mianującą bp. Jana Wątrobę nowym biskupem rzeszowskim. Na znak przejęcia posługi pasterskiej w diecezji bp Jan Wątroba otrzyma pastorał i zasiądzie na katedrze – miejscu, z którego będzie nauczał i przewodniczył liturgii. Kolejną częścią ingresu jest homagium, czyli akt czci, szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa. Nowemu biskupowi diecezjalnemu złożą go biskup pomocniczy Edward Białogłowski, przedstawiciele prezbiterium diecezji, osób konsekrowanych i wiernych świeckich.

Podczas uroczystości ingresowych bp Jan Wątroba wygłosi słowo do diecezjan. Wierni, którzy będą uczestniczyli w liturgicznym objęciu diecezji przez nowego pasterza rzeszowskiego otrzymają błogosławieństwo z odpustem zupełnym.

Ojciec Święty Franciszek mianował biskupa Jana Wątrobę biskupem rzeszowskim 14 czerwca 2013 roku.

Biskup Jan Wątroba ma niespełna 60 lat, urodził się 4 grudnia 1953 r. w Wieluniu (woj. łódzkie). Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1979 r. w katedrze częstochowskiej z rąk bp. Stefana Bareły. Pracował jako wikariusz, opiekował się pielgrzymami polskimi w Centro Pastorale „Corda Cordi” w Rzymie. Na Uniwersytecie Laterańskim uzyskał stopień licencjata z zakresu teologii pastoralnej, a na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie – stopień doktora teologii. Przez kilka lat pełnił obowiązki sekretarza i kapelana biskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka, był także sekretarzem wydziału duszpasterskiego oraz rzecznikiem prasowym kurii diecezjalnej. W roku 1994 został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie i funkcję tę pełnił do chwili mianowania go przez Jana Pawła II biskupem pomocniczym w Częstochowie. Sakrę biskupią przyjął w archikatedrze częstochowskiej 20 maja 2000 roku. Jego zawołaniem biskupim są słowa: Oto idę, aby spełniać wolę Twoją (Ecce venio).

W Konferencji Episkopatu Polski bp Jan Wątroba jest członkiem Komisji Duchowieństwa, przez dwie kadencje był delegatem KEP ds. duszpasterstwa kobiet, a na zebraniu plenarnym KEP w czerwcu 2013 r. został wybrany przewodniczącym Rady ds. Rodziny.

Diecezja Rzeszowska, do której bp Jan Wątroba został posłany, została erygowana 25 marca 1992 r. Przynależy do niej ok. 597,4 tys. katolików, należących do 240 parafii. W diecezji pracuje ok. 700 księży diecezjalnych i ponad 100 księży zakonnych oraz 325 sióstr zakonnych.