Wkrótce uroczyste zamknięcie Bram Miłosierdzia

11-11-2016
2043

To ostatnie dni, by skorzystać z łask wynikających z przekroczenia Bram Miłosierdzia. Uroczyste zamknięcie Bram Miłosierdzia w całym Kościele, nastąpi w niedzielę 13 listopada, tydzień przed zamknięciem Roku Miłosierdzia przez papieża Franciszka.

Chociaż Bramy Miłosierdzia zostaną zamknięte w najbliższą niedzielę, Jubileusz Miłosierdzia potrwa do 20 listopada. Odpusty jubileuszowe niezwiązane z symbolicznym przejściem, będzie można uzyskać do niedzieli Chrystusa Króla włącznie. Tego dnia Papież Franciszek zamknie Drzwi Święte Bazyliki św. Piotra w Rzymie, co zakończy Rok Miłosierdzia w całym Kościele.

Duchowni wzywają wiernych do uczestnictwa w uroczystym zamknięciu Bram Miłosierdzia, w najbliższym jubileuszowym kościele bądź katedrze.

Najstarszą Bramę Miłosierdzia w Polsce – Drzwi Gnieźnieńskie – zamknie uroczyście Prymas Polski abp Wojciech Polak. Do udziału w gnieźnieńskich obchodach, zaprasza bp Krzysztof Wętkowski, zachęcając wiernych do uczestnictwa w uroczystościach w pozostałych dziewięciu świątyniach diecezji, w których ustanowiono Bramy Miłosierdzia.

W komunikacie wydanym przez gnieźnieńskiego biskupa pomocniczego, duchowny podkreślił, by udział w uroczystościach zamknięcia Roku Miłosierdzia był wyrazem wiary i wdzięczności za łaskę Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

W Warszawie uroczyste zamknięcie Drzwi Świętych nastąpi podczas Mszy św. o godzinie 12.30, sprawowanej w katedrze warszawsko-praskiej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, pod przewodnictwem abp Henryka Hosera.

Abp Stanisław Gądecki celebrować będzie uroczystości w Poznaniu. O godzinie 12.15, w katedrze poznańskiej odbędzie się Msza św. Na zakończenie Eucharystii metropolita poznański dokona zamknięcia Bramy Miłosierdzia. Wcześniej Bramy Miłosierdzia zamknięte zostaną w sanktuariach i świątyniach archidiecezji poznańskiej.

Uroczystości w diecezji bielsko-żywieckej rozpoczynają się 12 listopada – w Andrychowie w Kościele św. Macieja, Mszę św. o godzinie 17:00 poprowadzi bp Piotr Greger. O 18.30 w oświęcimskiej parafii św. Maksymiliana, Rok Miłosierdzia zakończy bp Tadeusz Rakoczy, który następnego dnia zrobi to również w żywieckiej kontrkatedrze Narodzenia Najświętszej Maryi Panny o 12.30. Bp Roman Pindel dokona symbolicznego zamknięcia w cieszyńskiej parafii św. Marii Magdaleny o godzinie 18.00.

W tarnowskiej katedrze uroczystości o godz. 15.00 będzie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż. W kościele Miłosierdzia Bożego w Dębicy uroczystość zamknięcia Bramy Miłosierdzia odbędzie się w niedzielę w czasie nabożeństwa o godz. 11.00. Mszy św. przewodniczył będzie delegat biskupa ordynariusza tarnowskiego ks. prałat Bolesław Margański. Podobne uroczystości odbędą się również w pozostałych jedenastu kościołach jubileuszowych w diecezji tarnowskiej.

Papież Franciszek otworzył pierwsze Drzwi Święte 8 grudnia w bazylice św. Piotra w Watykanie, inaugurując tym samym Jubileusz Roku Miłosierdzia. „Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem we Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata” – tłumaczył.

Zgodnie z życzeniem Franciszka Bramy Miłosierdzia powstały nie tylko w katedrach, ale też w innych, miejscach szczególnego kultu, wskazanych przez ordynariuszy. Świątynie te, nazwano kościołami miłosierdzia i można w nich było uzyskać odpust zupełny.

Drzwi Święte powstały m.in. w bazylice Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach, w sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach, w sanktuariach maryjnych na Jasnej Górze, w Kalwarii Zebrzydowskiej, Piekarach Śląskich, Kodniu, Gietrzwałdzie i Licheniu.

Ci, którzy fizycznie nie mogli przybyć do jubileuszowego kościoła, mieli możliwość duchowego pielgrzymowania przez Bramy Miłosierdzia.

Jubileusz, na co wskazywał papież Franciszek, od zawsze był znakiem amnestii. W tym duchu podczas Roku Świętego Miłosierdzia również bramy cel więziennych stały się Drzwiami Świętymi, dla wszystkich, którzy przechodząc przez nie, skierowali myśli i modlitwę do Boga. Odpust zupełny można było otrzymać w kaplicach więziennych.

Celem jubileuszu jest wzmocnienie wiary i zawierzenie Bożemu Miłosierdziu.

Pierwsze na świecie Drzwi Święte Jubileuszu Miłosierdzia otworzył papież Franciszek w katedrze w Bangi, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej.

Według teologów i liturgistów, Drzwi Święte symbolizują Chrystusa, gdyż “jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę” (J 10,9). Reprezentują także serce człowieka wierzącego, które musi być otwarte na Chrystusa.

Tradycja otwierania Drzwi Świętych na rozpoczęcie Roku Jubileuszowego sięga roku 1499, kiedy to po raz pierwszy uczynił tak na Boże Narodzenie papież Aleksander VI.

KAI