Krzyż i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani zostały przekazane do diecezji płockiej.

 

Fot. Robert Binkowski

NO COMMENTS