Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

W Poliklinice Gemelli w Rzymie zmarł bp Antoni Stankiewicz. Pochodził z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Był jednym z najwybitniejszych na świecie specjalistów prawa kanonicznego. 2004-2012 był dziekanem Roty Rzymskiej.

Informacje na temat pogrzebu zostaną podane wkrótce.

Bp Antoni Stankiewicz urodził się 1 października 1935 roku w Oleszczenicach (obecnie Litwa), ale jego rodzina w wyniku działań wojennych i zmiany granic Rzeczypospolitej osiedliła się po II wojnie światowej w Gorzowie Wielkopolskim. Święcenia kapłańskie przyjął po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu 20 grudnia 1958 roku w katedrze gorzowskiej z rąk Sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty. Następnie studiował prawo kanoniczne na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (w roku akademickim 1956/57) oraz na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (w latach 1957-1961).

W latach 1961-1965 pełnił urząd notariusza i wiceoficjała Sądu Kościelnego w Gorzowie, a w latach 1965-67 notariusza Kurii Biskupiej w Gorzowie.

W roku 1967 został skierowany na kontynuację studiów kanonistycznych w Rzymie. W roku 1970 uzyskał tytuł adwokata Roty Rzymskiej, w roku 1972 – dyplom z języka łacińskiego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim (Scuola Superiore di Lettere Latine), a w roku 1975 – stopień doktora prawa cywilnego w zakresie prawa rzymskiego na Wydziale Prawa Cywilnego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, na podstawie rozprawy pod tytułem „De homicidio in iure poenali romano”.

W roku 1969 ks. Antoni Stankiewicz rozpoczął pracę w Trybunale Roty Rzymskiej, początkowo w latach 1969-78 w kancelarii Trybunału, a z dniem 14 lutego 1978 roku papież Paweł VI mianował go prałatem audytorem Roty. W okresie od 31 stycznia 2004 roku do 22 września 2012 roku był dziekanem tegoż Trybunału. W tym czasie papież Benedykt XVI 15 listopada 2006 roku mianował go biskupem tytularnym Nova Petra. Święcenia biskupie przyjął w Bazylice św. Piotra 16 grudnia tego samego roku.

Jako audytor Trybunału Roty Rzymskiej w latach 1978-2012 wydał ponad 260 wyroków i ponad 125 dekretów w sprawach procesowych, a jako dziekan ponad 50 dekretów (publikowanych) dotyczących kwestii kompetencji Trybunału.

Od 1984 roku był konsultorem Kongregacji do Spraw Duchowieństwa, od 1988 roku członkiem Komisji dla Adwokatów, a od 2000 roku sędzią w Trybunale Apelacyjnym Państwa Watykańskiego. W latach 1995-2000 był przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej Państwa Watykańskiego. Od 20 lipca 2010 roku był członkiem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, a od 1 grudnia 2012 roku – członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.

28 maja 2007 roku został odznaczony godnością doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

KUL / BP KEP