Warszawa, dnia 13 lutego 2016 roku

 

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

z radością przyjąłem informację, że Ojciec Święty Franciszek mianował Waszą Ekscelencję Biskupem Pomocniczym Archidiecezji Wrocławskiej. Witam w gronie polskich biskupów oraz zapraszam do współpracy w ramach licznych gremiów Konferencji Episkopatu Polski.

W dzisiejszej Liturgii Słowa słyszymy słowa Jezusa, skierowane do Lewiego: „Pójdź za mną”. Chrystus wypowiedział te słowa również wobec Księdza Biskupa przed laty, kiedy powoływał Ojca do Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów, ale wypowiada je również dzisiaj, w dniu nominacji biskupiej: „Pójdź za mną”.

Z tej okazji, w imieniu Prezydium konferencji episkopatu oraz wszystkich biskupów Kościoła Katolickiego w Polsce, chciałbym życzyć, aby będą Pasterzem i przewodząc Wspólnocie Wiernych, podążał Ksiądz Biskup zawsze za Dobrym Pasterzem i tak jak On – był w gotowości oddać za swoją owczarnię życie.

Życzę, aby siły do składania ofiary ze swojego biskupiego życia, w jedności z ofiarą Chrystusa na Górze Golgoty, odnajdywał Ksiądz Biskup na Górze Przemienienia. Niech w ramionach Ojca nasyca się Wasza Ekscelencja pewnością Bożej miłości, którą każdego dnia trzeba będzie oddawać tym, którzy w taką miłość nie wierzą.

Matce Bożej – Królowej Apostołów – posługę Księdza Biskupa powierzam,

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

NO COMMENTS