Życzenia Przewodniczącego KEP dla parlamentarzystów

12-11-2015

Z okazji pierwszego posiedzenia Sejmu VIII kadencji oraz pierwszego posiedzenia Senatu IX kadencji przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki przesłał na ręce nowego marszałka Sejmu list z gratulacjami i życzeniami dla wszystkich Parlamentarzystów.

1206

Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r.

Szanowny Panie Marszałku,

z okazji pierwszego posiedzenia Sejmu VIII kadencji oraz pierwszego posiedzenia Senatu IX kadencji – na ręce Pana Marszałka – wraz z moimi gratulacjami, chciałbym złożyć serdeczne życzenia wszystkim Parlamentarzystom.

Za wstawiennictwem Matki naszego Pana Jezusa Chrystusa – Królowej Polski – proszę Boga, aby – zgodnie z rotą ślubowania poselskiego – rzetelność i sumienność w wykonywaniu obowiązków wobec Narodu towarzyszyła nowo wybranym Posłom i Senatorom każdego dnia pełnienia służby wobec Polaków.

Proszę Ducha Świętego o dar męstwa, odwagi i roztropności, aby obie izby Parlamentu strzegły suwerenności i interesów naszej Ojczyzny – nawiązując do niełatwej, ale chwalebnej historii naszych Przodków.

Proszę o prawe sumienia, aby – z Bożą pomocą – wszystko czynić dla pomyślności Państwa i Narodu, a prawo stanowione nigdy nie stało w sprzeczności z Prawem Bożym powszechnym i uniwersalnym, które jest fundamentem godności i szczęścia wszystkich ludzi wierzących i niewierzących, bez względu na różnicę kultur, wyznań i tradycji.

Z wyrazami szacunku,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

__________
Wielce Szanowny Pan
Marek KUCHCIŃSKI
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej