Życzenia Przewodniczącego KEP z okazji konsekracji świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II

18-05-2016

Warszawa, 18 maja 2016 r.

0
2344

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

na ręce Waszej Ekscelencji, jako Pasterza Kościoła Toruńskiego, w imieniu prezydium Konferencji Episkopatu Polski, chciałbym złożyć serdeczne życzenia i gratulacje z okazji dzisiejszej, tak radosnej i podniosłej zarazem uroczystości konsekracji świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, która powstała jako wotum wdzięczności za życie największego z rodu Polaków – Papieża Jana Pawła II.

Słowa moich pozdrowień i wyrazy wdzięczności kieruję do Ojca Prowincjała Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Ojców Redemptorystów) – o. dr. Janusza Soka oraz o. dr. Tadeusza Rydzyka – Dyrektora Radia Maryja.

W sposób jednak szczególny chciałbym zwrócić się do Rodziny Radia Maryja oraz tych wszystkich, którzy poprzez swoją ofiarę i modlitwę doprowadzili do ukończeniu tego wspaniałego dzieła. Dzisiejsza Uroczystość nie odbyłaby się bez Waszego zaangażowania, bez Waszego trudu, bez Waszej ofiarności, wreszcie bez Waszych serc tak bardzo oddanych i wiernych Panu Jezusowi i Jego Matce – Maryi.

Konsekracja świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji – w tak szczególnym roku – Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży jest szczególnym znakiem. Z jednej bowiem strony wpisuje się ona już w ponad 1000-letnie dzieje głoszenia Ewangelii Miłosierdzia na Ziemiach Polskich, z drugiej zaś staje się konkretną odpowiedzią na wezwanie do Nowej Ewangelizacji, której celem jest ożywienie wiary tych ochrzczonych, którzy zdali się jednak zwieść pseudoewangelii świata, wybierając cywilizację śmierci.

Niech modlitwa i uwielbienie Boga trwa w tej świątyni nieustannie, napełniając serca wiernych zapałem głoszenia Ewangelii w świecie tak spragnionym pokoju i miłości.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
___________________________
Jego Ekscelencja
Ks. Bp Andrzej Suski
Biskup Toruński

NO COMMENTS