W sobotę 14 sierpnia wyruszyła z Zielonej Góry 5. Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej. Pielgrzymi do Glasgow dotrą 29 października.

Pątniczy szlak wiedzie przez Niemcy, Holandię i Wielką Brytanię. Pielgrzymi przejdą w 77 dni blisko 1,5 tys. km po drodze odwiedzając miejsca gdzie środowisko jest zagrożone jak i te, gdzie znaleziono odpowiednie rozwiązania. W pielgrzymce idą osoby z Polski i Niemiec, na poszczególnych etapach nawet 400 osób.

Pielgrzymkę rozpoczęło nabożeństwo ekumeniczne, w którym uczestniczył biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusz Lityński, referent ds. Europy wschodniej i ekumenii transgranicznej w Berliner Missionswerk ks. Justin Werdin, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Grzegorz Giemza, ks. Stanisław Stawowczyk z Kościoła Polskokatolickiego. Kazanie wygłosił zwierzchnik diecezji wrocławskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego bp Waldemar Pytel. Nabożeństwo zwieńczyło podpisanie przez hierarchów listu z prośbą o błogosławieństwo do papieża Franciszka.

Tekst/Foto: M. Staroń/EAI