Episkopat zatwierdził ustalenia w sprawie odpisu podatkowego

05-03-2013

Ustalenia Roboczych ds. Finansów Komisji Konkordatowych w sprawie odpisu podatkowego przedstawił podczas zebrania plenarnego biskupów kard. Kazimierz Nycz. Episkopat zatwierdził te ustalenia.

1184

Fundusz Kościelny ma zostać zastąpiony dobrowolnym odpisem z podatku w wysokości 0,5 proc. Funduszu to forma zadośćuczynienia Kościołowi za zabrane w czasach peerelowskich mienie, jednak sama formuła wymaga modyfikacji. Możliwość odpisu podatkowego na rzecz Kościoła to nowoczesne rozwiązanie. Zebrane w ten sposób pieniądze Kościół przeznaczy na dzieła edukacyjne, charytatywne oraz składki ubezpieczeń zdrowotnych dla misjonarzy i sióstr klauzurowych.