Eucharystia całkowicie nas przemienia

30-07-2015

Z homilii abp. Stanisława Gądeckiego wygłoszonej podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Katedrze Poznańskiej, 9 kwietnia 2009.

0
1560

Eucharystia

Miłować braci, jak miłował ich Chrystus, czyli aż do wydania samego siebie na śmierć, to rzecz niewykonalna dla ludzkiej natury. W taki sposób można postępować tylko wtedy, kiedy otrzymaliśmy moc samego Chrystusa, którą On przekazuje nam do dyspozycji w Eucharystii, niewyczerpanym źródle miłości. Tylko ta moc uzdalnia nas do pokonywania odruchów egoizmu i prywatnych ambicji i pozwala stawić czoła wszelkim przeszkodom i trudnościom, wyłaniającym się na drodze miłości doskonałej. Zjednoczenie z Chrystusem w Eucharystii całkowicie nas przemienia.

Z homilii abp. Stanisława Gądeckiego wygłoszonej podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Katedrze Poznańskiej, 9 kwietnia 2009.

Przeczytaj całą homilię

BRAK KOMENTARZY