Filipiny: IV Światowy Kongres Miłosierdzia Bożego w Manili

21-01-2017
832

IV Światowy Apostolski Kongres Miłosierdzia Bożego odbył się w dniach 16-20 stycznia w stolicy Filipin, Manili. Jego tematem były „Komunia i misja”. Wzięło w nim udział ok. 5 tys. uczestników z 40 krajów. Papieża Franciszka reprezentował na nim jego specjalny wysłannik, kard. Philippe Barbarin, metropolita Lyonu.

„Wszyscy korzystamy codziennie z miłosierdzia Boga wszechmogącego, gorliwie zabiegając o postępy na naszej duchowej drodze” – podkreślił Ojciec Święty Franciszek w liście do kardynała, który w jego imieniu przewodniczył kongresowi. Zlecił mu, by zachęcił wszystkich uczestników do zachowywania przykazania miłości bliźniego, odnowy życia duchowego w rodzinach, parafiach i wspólnotach zakonnych oraz szerzenia wszędzie znajomości Bożego miłosierdzia. Prosi też swoim zwyczajem o modlitwę, aby „bardzo go obciążającą posługę Piotrową wypełniał sumiennie i zgodnie z wolą Bożą”.

Podczas otwarcia kongresu kard. Luis Tagle zachęcił do pełnienia dzieł charytatywnych. Metropolita Manili, który stoi równocześnie na czele Caritas Internationalis, podkreślił, że pełnienie uczynków miłosierdzia nie jest naszą zasługą. „To nie nasze dzieło; to dzieło Jezusa” – mówił hierarcha podczas Mszy św. w stołecznej katedrze. Zachęcił do naśladowania Chrystusa, który podczas swego ziemskiego życia pochylał się nad wszelkimi ludzkimi potrzebami. „Był On obliczem, głosem i dłonią miłosiernego Ojca” – dodał kard. Tagle. Wskazał też jako przykład postawę Maryi, kobiety uważnej na potrzeby innych: „Jej oczy były otwarte i tak samo Jej serce”.

Drugi dzień kongresu odbywał się na najstarszym katolickim uniwersytecie w Azji, jakim jest prowadzony w Manili przez dominikanów uniwersytet św. Tomasza. Wykładom towarzyszyły świadectwa. Np. sekretarz generalny kongresów, ks. Patrice Chocholski z Francji, który mówił o Słowie Bożym, spowiedzi, Eucharystii jako źródłach miłosierdzia podkreślił, że dzisiaj trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim nie na liczbę tych, którzy ewangelizują, ale na ich jakość. Jest to bardzo ważne ponieważ środki masowego przekazu gwarantują dostęp do dużej ilości informacji o chrześcijaństwie, o Chrystusie, o Kościele natomiast właśnie to, co się dzisiaj liczy to jest jakość życia i świadectwa chrześcijańskiego, a to z kolei rodzi się z głębokiego doświadczenia Bożego Miłosierdzia przez ludzi. To m.in. właśnie z tego powodu Filipiny zostały wybrane na miejsce obecnego kongresu. Nabożeństwo do Bożego miłosierdzia jest tutaj bardzo popularne, a ludzie ogromnie na nie otwarci. Jest duża liczba osób i grup, które są zaangażowane w szerzenie miłosierdzia. Kongres może na pewno pomóc w lepszym zrozumieniu i pogłębieniu tego przesłania.

Papież prosi nas, katolików, do dalszego szukania nowych dróg i sposobów szerzenia miłosierdzia Bożego – powiedział kard. Barbarin w czasie Mszy św., której przewodniczył na terenie Uniwersytetu św. Tomasza. Francuski purpurat zapewnił, że Ojciec Święty „jest bardzo szczęśliwy” z powodu tego wydarzenia. Podkreślił, że wzywa on wiernych, aby „szli dalej i szukali nowych dróg szerzenia orędzia miłosierdzia Bożego”. „Chce on również, abyście szukali właściwych odpowiedzi na problemy społeczne naszych czasów” – dodał arcybiskup Lyon, udzielając zgromadzonym specjalnego błogosławieństwa papieskiego.

Wcześniej, w kazaniu metropolita Lingayen-Dagupan (na północnofilipińskiej wyspie Luzon), abp Sócrates Villegas zauważył, że chociaż „słyszeliśmy, iż Jezus jest obliczem miłosierdzia Bożego” i że „miłosierdzie jest istotą chrześcijaństwa”, to ciągle jeszcze „boimy się okazywać je”. „Zamiast miłosierdzia mamy terror, gniew, karę śmierci, zemstę. Dlaczego? Ponieważ boimy się spojrzeć w oczy miłosierdziu i że stanowi ono wyzwanie, abyśmy sami byli miłosiernymi” – powiedział hierarcha filipiński.

Zwrócił również uwagę, że „męczeństwo jest wielkim aktem miłosierdzia i jeśli chcemy nawrócić się w świecie, który okazuje miłosierdzie, musimy być przygotowani na umieranie za siebie nawzajem. Nic nie jest większe niż oddać życie za innych” – stwierdził abp Villegas.

Inny hierarcha filipiński, ordynariusz diecezji Balanga, bp Ruperto Santos, komentując kongres dla watykańskiej agencji misyjnej Fides, zaznaczył, że „miłosierdzie nie jest żadnym oderwanym uczuciem, ale jest cechą Boga, który spogląda na człowieka, na wartość życia i na podstawowe prawa osoby”. Dlatego spotkanie w Manili poświęca wiele uwagi rzeczywistości tego wyspiarskiego kraju, który przeżywa obecnie poważny kryzys, zwłaszcza w zakresie praw człowieka. Jest on spowodowany w znacznym stopniu „wojną z narkotykami”, ogłoszoną przez rząd, w której zginęły już tysiące ludzi. Tymczasem, jak przypomniał i podkreślił bp Santos, „miłosierdzie wiąże się z życiem, kocha je i broni go, jest zawsze skupione na życiu”.

Kardynałowie, biskupi, księża i świeccy biorący udział w kongresie pielgrzymowali do różnych sanktuariów w Manili i innych miastach Filipin. Te „pielgrzymki miłosierdzia” obejmowały wizyty w sierocińcach i domach ludności tubylczej oraz spotkania z dziećmi ulicy, z osobami w podeszłym wieku czy uzależnionymi od narkotyków.

W ramach kongresu 19 stycznia w mieście Bulacan na Luzonie został odsłonięty największy na świecie obraz Miłosierdzia Bożego, mierzący 30 metrów wysokości. Było to również upamiętnienie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, który trwał w całym Kościele katolickim od 8 grudnia 2015 do 20 listopada 2016 r.

Kongres zakończył się 20 stycznia rozesłaniem misyjnym jego uczestników.

Pierwszy Światowy Apostolski Międzynarodowy Kongres Miłosierdzia Bożego odbył się w Rzymie w 2008 r., drugi w 2011 r. w Krakowie – Łagiewnikach, trzeci zaś w 2014 r. w stolicy Kolumbii, Bogocie. Organizuje je Rada Apostolskich Międzynarodowych Kongresów Miłosierdzia Bożego, na której czele stoi od 2008 r. kard. Christoph Schönborn z Wiednia. Obok spotkań międzynarodowych odbywają się też kongresy krajowe, a także kontynentalne.

KAI