Forum Szkół Katolickich oraz Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich

04-11-2016
2385

Na Jasnej Górze 3 listopada rozpoczęło się trzydniowe Forum Szkół Katolickich połączone z Konferencją Dyrektorów Szkół Katolickich. W piątek, 4 listopada Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył i homilię wygłosił abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich rozpoczęła się 3 listopada o  godz. 14.00 w sali o Kordeckiego. Otworzył ją ks. Zenon Latawiec, przewodniczący Rady Szkół Katolickich. O godz. 20.00 uczestnicy spotkania modlili się podczas Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił bp Marek Mendyk, asystent Rady Szkół Katolickich. Dzień zakończył o godz. 21.00 Apel Jasnogórski.

Drugi dzień spotkania rozpoczęła Msza św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 9.30 pod przewodnictwem i z homilią abp. Stanisława Gądeckiego. Po Eucharystii, w sali o. Kordeckiego nastąpiło uroczyste otwarcie 27. Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich. Zebrani mogli wysłuchać wykładu Przewodniczącego KEP zatytułowanego „Nie będziesz miał bogów cudzych obok Mnie”, wykładu „Wychowanie do szacunku do drugiego człowieka” ks. prof. dr hab. Piotra Mazurkiewicza oraz wykładu nt. Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, który wygłosił biskup opolski i przewodniczący Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjncych  Andrzej Czaja. Po modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego zebrani wysłuchali m.in. wykładów ks. prof. Waldemara Chrostowskiego.

W sobotę uczestnicy Forum Szkół Katolickich wezmą udział we Mszy św. pod przewodnictwem abp. Wacława Depo oraz dokonają Aktu Zawierzenia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski. Wysłuchają też wykładów  prof. dr hab. Katarzyny Olbrycht, ks. dr. Marka Studenskiego oraz ks. dr. Wojciecha Węgrzyniaka.

PROGRAM FORUM:

3-5 XI, czw-sb 27. Forum Szkół Katolickich
Myśl przewodnia „Jako chrześcijanie jesteście wezwani do świadczenia o wierze i nadziei, aby ludzie nie byli bez nadziei ani Boga na tym świecie, ale uczyli się Chrystusa – naszej nadziei (por. Ef 2, 12; 4, 20)” św. Jan Paweł II, Poznań 1997
3 listopada, czwartek
Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich /Sala o. Kordeckiego/
14.00 Otwarcie Konferencji, przywitanie gości i uczestników, modlitwa na rozpoczęcie – ks. Zenon Latawiec, przewodniczący Rady Szkół Katolickich
Zagadnienia prawne związane z reformą oświaty, przedstawiają i odpowiadają na pytania Uczestników s. Maksymiliana i s. Patrycja
16.00 Co dalej po Światowych Dniach Młodzieży 2016, bp Grzegorz Ryś, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji – Zagadnienia prawne związane z reformą oświaty – c.d.
Komunikat dotyczący Ogólnopolskiego Konkursu z okazji Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski, Patronki Rady Szkół Katolickich i szkolnictwa katolickiego w Polsce (8 września 2017 r.)
20.00 Msza św. z homilią w Kaplicy Matki Bożej – przewodniczy i homilię wygłosi bp Marek Mendyk, Asystent RSK
21.00 Apel Jasnogórski – prowadzi bp Marek Mendyk
4 listopada, piątek
9.30 Msza św. w Kaplicy Matki Bożej – przewodniczy i homilię głosi abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP
10.45 Uroczyste otwarcie 27. Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich /Sala o. Kordeckiego/
Powitanie gości i uczestników – ks. Zenon Latawiec, przewodniczący RSK
Wykłady:
„Nie będziesz miał bogów cudzych obok Mnie” – abp Stanisław Gądecki
Wychowanie do szacunku do drugiego człowieka – ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz
Jubileuszowy Akt przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana nadzieja i zadania – bp Andrzej Czaja, Biskup Opolski
15.20 Modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego
Drogi i bezdroża sekularyzacji – głos Benedykta XVI – ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski
Wiara jako dar i zobowiązanie – perspektywa biblijna – ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski
Wzorce wiary i nadziei w literaturze – Antoni Buchała, nauczyciel języka polskiego w LO KSW Libiążu
21.00 Apel Jasnogórski – ks. Henryk Wolff, dyrektor szkół Diecezji Opolskiej
5 listopada, sobota
7.30 Msza św. w Kaplicy Matki Bożej – abp Wacław Depo, metropolita częstochowski
Akt Zawierzenia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski
9.30 Wykłady
Czy można pomóc młodym w drodze do wiary – prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht
Nadzieja kluczem pedagogiki chrześcijańskiej – ks. dr Marek Studenski
Między wiarą a beznadzieją – spojrzenie Ewangelii – ks. dr Wojciech Węgrzyniak
Podsumowanie i zakończenie Forum