Gratulujemy pasterskiej posługi wykonywanej gorliwie i mądrze dla duchowego dobra Gnieźnieńskiej i Poznańskiej owczarni, a także jego działalności w Radzie Konferencji Episkopatów Europy, a szczególnie w Konferencji Episkopatu Polski, której troskliwie przewodniczy, podobnie jak i sumiennej działalności w różnych Dykasteriach Kurii Rzymskiej – napisał Ojciec Święty Franciszek w życzeniach skierowanych do abp. Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, z okazji 50-lecia święceń kapłańskich.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst życzeń:

Czcigodnemu Bratu

STANISŁAWOWI GĄDECKIEMU

Arcybiskupowi Metropolicie Poznańskiemu, świętującemu szczęśliwie złoty jubileusz święceń prezbiteratu, szczerym sercem gratulujemy tego radosnego wydarzenia oraz pasterskiej posługi wykonywanej gorliwie i mądrze dla duchowego dobra Gnieźnieńskiej i Poznańskiej owczarni, a także jego działalności w Radzie Konferencji Episkopatów Europy, a szczególnie w Konferencji Episkopatu Polski, której troskliwie przewodniczy, podobnie jak i sumiennej działalności w różnych Dykasteriach Kurii Rzymskiej. Upraszając obfitych łask i darów Ducha Świętego Pocieszyciela, z miłością udzielamy błogosławieństwa, będącego zadatkiem niebiańskiej łaski, jemu i jego bliskim, a także wiernym całej archidiecezji Poznańskiej, z usilną i serdeczną prośbą o modlitwę w intencji właściwego sprawowania naszego urzędu.

Dano w Rzymie, na Lateranie, w dniu XX miesiąca maja, w roku 2023.

Franciszek