Doświadczenie, które Ksiądz Arcybiskup zdobył w Rwandzie, Białorusi, Kolumbii, Filipinach, Słowenii oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich, będzie z całą pewnością owocowało w rosnącym Kościele Angoli – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC w liście gratulacyjnym do arcybiskupa nominata Kryspina Dubiela. 1 lipca br. Ojciec Święty mianował go Nuncjuszem Apostolskim w Angoli, wynosząc jednocześnie do godności Arcybiskupa ze stolicą tytularną Vannida.

Publikujemy pełny tekst listu:

 

Warszawa, dnia 2 lipca 2024 roku

 Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Nominacie,

Z radością przyjąłem informację Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, w której poinformowano, iż Ojciec Święty Franciszek mianował Czcigodnego Księdza Nuncjuszem Apostolskim w Angoli, wynosząc jednocześnie do godności Arcybiskupa ze stolicą tytularną Vannida.

Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski pragnę złożyć najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. Służba Kościołowi powszechnemu, będąc reprezentantem Stolicy Apostolskiej i Ojca Świętego, to zaszczytna i odpowiedzialna funkcja, którą przyjdzie Księdzu Arcybiskupowi pełnić w Angoli. Doświadczenie, które Ksiądz Arcybiskup zdobył w Rwandzie, Białorusi, Kolumbii, Filipinach, Słowenii oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich, będzie z całą pewnością owocowało w rosnącym Kościele Angoli.

Życie i posługę Waszej Ekscelencji zawierzam Bogu, za wstawiennictwem Jasnogórskiej Królowej Polski. Na wykonywanie zadań zleconych przez Ducha Świętego z serca błogosławię, przesyłając braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

+Tadeusz Wojda SAC
Arcybiskup Metropolita Gdański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

___________________
Jego Ekscelencja
Arcybiskup Nominat
Nuncjusz Apostolski w Angoli
Kryspin Dubiel
Arcybiskup tytularny Vannida

Zobacz też: Ks. Kryspin Witold Dubiel Nuncjuszem Apostolskim w Angoli

BP KEP
Fot. BP KEP