Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański 5 listopada wygłosił alokucję podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

Mszą św. w kaplicy Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu rozpoczął się nowy rok akademicki. W auli seminarium odbyła się immatrykulacja, czyli przyjęcie do grona kleryków 13 nowych alumnów.

„Nowa cywilizacja niesie ze sobą nowe możliwości, choć w praktyce okazuje się, że wiedza nie idzie w parze z mądrością. Takie spostrzeżenia rodzą się na wyższych uczelniach, stąd trzeba uzupełniać pewne braki” – powiedział podczas wystąpienia w auli seminaryjnej metropolita poznański.

Abp Gądecki zaznaczył, że czas, który klerycy roku propedeutycznego spędzą w Domu Rekolekcyjnym ASD w Nadziejewie, „jest swego rodzaju wyjściem na pustynię, co jest bardzo pożyteczne”. Podkreślił, że jednak żadna formacja nie gwarantuje powodzenia bez dobrej woli zainteresowanego.

W przemówieniu inauguracyjnym ks. dr Szymon Stułkowski, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, zwrócił uwagę na hasło roku duszpasterskiego „W mocy Bożego Ducha”, które będzie towarzyszyć tegorocznej formacji.

„Nowy rok chcemy przeżyć w myśl aktualnego hasła roku duszpasterskiego. Zaangażowanie się na rzecz realizacji tego wezwania wymaga od nas postawy ucznia, misjonarza. Tylko ten, kto w sposób stały odnawia w sobie postawę ucznia, może jednocześnie wypełniać zadanie głoszenia słowa” – stwierdził ks. rektor. Przekonywał, że wynika to z troski o własny rozwój i z dążenia do ofiarowania całego życia, aby stało się świadectwem o Jezusie Chrystusie.

„Tylko ci, którzy dadzą się rozpalić Duchowi Świętemu, mocą słowa Bożego i eucharystycznego Pokarmu, potrafią pójść w świat jak apostołowie, by go przemieniać i czynić go Bożym” – zaznaczył ks. dr Stułkowski.

Podczas uroczystej inauguracji roku formacyjnego w ASD w Poznaniu wykład inauguracyjny pt. „Rok propedeutyczny w seminarium. Z doświadczeń diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej” wygłosił ks. dr Wojciech Wójtowicz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Wysłuchali go, oprócz alumnów i wychowawców seminarium, również uczestniczący w tym wydarzeniu bp Damian Bryl, poznański biskup pomocniczy, i duchowieństwo oraz przedstawiciele seminariów duchownych diecezjalnych i zakonnych. Obecni byli również rektorzy poznańskich wyższych uczelni oraz Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu założył w 1564 r. bp Adam Konarski realizując dekret Soboru Trydenckiego powołujący tego typu instytucje dla kształcenia przyszłych duchownych. Poznańskie seminarium działało wówczas w ścisłym związku z wyższą szkołą diecezjalną w Poznaniu, tzw. Akademią Lubrańskiego.

Obecnie, od 1999 r. alumni ASD w Poznaniu są studentami na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który to wydział kontynuuje tradycje powstałego w 1974 r. w Poznaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego.

W roku formacyjnym 2018/2019 wspólnota kleryków poznańskiego seminarium liczy 70 alumnów. 7 diakonów przygotowuje się do przyjęcia święceń kapłańskich. 13 alumnów rozpoczęło rok propedeutyczny w Domu Rekolekcyjnym ASD w Nadziejewie. Za rok rozpoczną studia na Wydziale Teologicznym.

www.archpoznan.pl

BRAK KOMENTARZY