Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC (ISKK)

08-06-2016

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC (ISKK) jest instytucją naukowo-badawczą zajmującą się zbieraniem danych na temat Kościoła katolickiego w Polsce oraz prowadzącą badania socjologiczne. ISKK jest prowadzony przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni). Powstał w 1972 r. jako Zakład Socjologii Religii, a od 1993 r. nosi nazwę Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. W 1994 r. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski zlecił ISKK oficjalne prowadzenie badań statystycznych i socjologicznych na potrzeby Kościoła zarówno w wymiarze krajowym, jak i diecezjalnym.

2307

Dyrektor:

ks. Wojciech SADŁOŃ SAC

Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA
Realizuje prace badawcze podejmowane na zlecenie instytucji kościelnych i świeckich.
Zespół ds. Statystycznych Badań Sektora Trzeciego
Powstały w 2007 roku Zespół zajmuje się badaniem tzw. III sektora w obrębie Kościoła katolickiego czyli różnego rodzaju grupy, wspólnoty, ruchy religijne działające na rożnych poziomach organizacji Kościoła w Polsce.
Forum Michała Archanioła
Dokonuje analizy aktualnych problemów społecznych i włącza się w debatę publiczną.

Adres:
ul. Skaryszewska 12
03-802 Warszawa
tel. 22 618 64 68
e-mail
strona www