Ponad 300 Rycerzy Kolumba wraz z rodzinami zgromadziło się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski na Konwencji Stanowej – dorocznym spotkaniu Rycerzy z całej Polski. Podczas spotkania Rycerze obradowali i modlili się o Boże błogosławieństwo dla swojej wspólnoty.

Ostatni dzień Konwencji Rycerze rozpoczęli mszą świętą we wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego, pierwszego przełożonego generalnego Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W czasie mszy św. homilię do zgromadzonych uczestników Konwencji wygłosił ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, były dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, publicysta Radia Maryja i Telewizji Trwam i Rycerz Kolumba.

„Działalność Rycerzy Kolumba to działalność czynu wyrastającego z miłości Chrystusowej, z tego przykazania miłości, które Jezus zostawia w wieczerniku nam wszystkim” – mówił zgromadzonym uczestnikom Konwencji. „To zjednoczenie z Chrystusem i odpowiedź na Jego wyzwanie miłości nadaje specyfikę naszym działaniom wśród innych form dobroczynności. (…) Jest w tej działalności coś z Chrystusowego gestu umycia ludzkich nóg. Bez obecności Boga gest taki staje się nie w pełni wartościowym czynem. Pozoranckim i nieskutecznym” – powiedział kaznodzieja, podkreślając konieczność opierania wszystkich dobrych intencji, planów i działalności charytatywnej w Bogu.

„Naszą zbroją pozostaje wiara, naszym czynem pozostaje miłość. Świat tego najbardziej potrzebuje” – dodał.

Drugi dzień Konwencji był dniem obrad i podejmowania decyzji co do kształtu działalności wspólnoty w Polsce. Rycerze z całej Polski, którzy przybyli na to wydarzenie, za zamkniętymi drzwiami debatowali o tym, w jaki sposób w kolejnym roku formacyjnym skuteczniej realizować cztery zasady, na których opierają swoją działalność – Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm.

Tego dnia Rycerze Kolumba w Polsce wybrali również swoje władze, które będą kierować działaniami wspólnoty przez kolejnych 12 miesięcy. Delegatem Stanowym, przywódcą polskich Rycerzy, na trzecią kadencję został wybrany Tomasz Wawrzkowicz z Rzeszowa. Sekretarzem Stanowym został Krzysztof Zuba z Tarnobrzega, Skarbnikiem Stanowym – Andrzej Stefaniuk z Rudy Śląskiej, Radcą Stanowym Marek Ziętek ze Słupska, a Kustoszem Stanowym Dariusz Wolniak z Suchedniowa.

Rycerze Kolumba są międzynarodową organizacją katolickich mężczyzn. Działają w kilkunastu państwach świata i gromadzą w swoich szeregach ponad 1,96 miliona członków. W Polsce obecni są od ponad 13 lat i liczą ponad 5,5 tys. członków działających w 112 radach na terenie 28 diecezji. Zasadami Rycerzy Kolumba są miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Organizację założył ks. Michael McGivney, który w 1882 r. w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. 15 marca 2008 roku Benedykt XVI zatwierdził dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego ks. McGivney’a i rozpoczął jego proces beatyfikacyjny.

TA/ Rycerze Kolumba

BRAK KOMENTARZY