Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp Światosław Szewczuk przewodniczył uroczystościom 20-lecia koronacji cudownej ikony Matki Bożej Bramy Miłosierdzia w Jarosławiu. Jest to ten sam obraz, który decyzją papieża Franciszka 8 grudnia ub.r. był obecny w Watykanie podczas otwarcia Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. – Dziś prosimy Bogurodzicę: wyproś nam Boże miłosierdzie za popełnione zło i niewierność Ewangelii – mówił abp Szewczuk.

Boska Liturgia (Msza święta) zgromadziła licznych wiernych i duchowieństwo grecko- i rzymskokatolickie. Eucharystię koncelebrowali m.in.: metropolita przemysko-warszawski abp Eugeniusz Popowicz, abp-senior Jan Martyniak, biskup diecezji wrocławsko-gdańskiej Włodzimierz Juszczak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński oraz metropolita przemyski abp Adam Szal i biskup pomocniczy Stanisław Jamrozek.

Abp Światosław Szewczuk w przemówieniu wygłoszonym w języku polskim na zakończenie liturgii nawiązał do burzliwych dziejów Polski i Ukrainy. Zauważył, że oba narody walczyły między sobą, ale również wspólnie walczyły z agresorami.

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego dużo miejsca poświęcił w swoim przemówieniu najstarszej polskiej pieśni „Bogurodzicy”. Mówił, że przez stulecia zastanawiano się co znaczą słowa z drugiej zwrotki: „Twego dziela krzciciela Bożycze”, a w wyjaśnieniu tego zwrotu pomógł dopiero w 1901 r. ukraiński pisarz Ivan Frankow.

– To wymowny dowód na to, jak jesteśmy sobie nawzajem potrzebni: Ukraińcy i Polacy. Jak prawdziwe są słowa o wymianie darów między różnymi tradycjami. Bez wzajemnej pomocy nie potrafimy odczytać tego, co nas łączy w samej istocie naszej wiary i chrześcijańskiego świadectwa i dziedzictwa. Dziś prosimy Bogurodzicę: wyproś nam Boże miłosierdzie za popełnione zło i niewierność Ewangelii – mówił abp Szewczuk.

– Za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela błagamy, by nasze myśli człowiecze nie pielęgnowały pamięci historycznej o zaznanym złu, ale jak uczył św. Jan Paweł II, bardziej napełniało je to, co jednoczy, a nie to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności. Niech dobry Bóg ześle na nasze ojczyzny pokój, zbożny pobyt, dostatnią i niezamkniętą na innych codzienność, a po przejściu do Domu Ojca rajski przebyt – dodał patriarcha.

Ikona Matki Bożej Bramy Miłosierdzia powstała najprawdopodobniej przed 1640 r. i niemal od razu zasłynęła cudami. Pierwotnie znajdowała się w cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Jarosławiu. 17 sierpnia 1747 r. została przeniesiona do nowej miejskiej cerkwi Przemienienia Pańskiego.

Starania o jej koronację rozpoczęto w okresie międzywojennym, jednak wojna i późniejsza delegalizacja Kościoła greckokatolickiego przez władze komunistyczne sprawiły, że sprawa upadła. Ponowne starania podjął w 1993 r. abp Jan Martyniak. Papież Jan Paweł II w 1996 r. podjął decyzję o koronacji obrazu. Liturgia Święta wraz z koronacją ikony odbyła się 18 sierpnia 1996 r. na jarosławskim Rynku. Uroczystość zgromadziła kilka tysięcy wiernych oraz biskupów greckokatolickich i rzymskokatolickich.

Decyzją Ojca Świętego Franciszka ikona Brama Miłosierdzia 8 grudnia br. była obecna w Watykanie podczas otwarcia Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

KAI

Zdjęcie ilustracyjne: ks. Bogdan Stepan