Ponad 400 osób wzięło udział w modlitewnym nocnym czuwaniu na Jasnej Górze z 2 na 3 grudnia 2017 roku. Czuwanie w intencji ewangelizacji świata, zorganizowane przez  Papieską Unię Misyjną, zostało poprzedzone sesją misjologiczną.

W wigilię wspomnienia św. Franciszka Ksawerego, patrona misji, 2 grudnia 2017 r., tradycyjnie na Jasnej Górze członkowie Papieskiej Unii Misyjnej i Misyjnego Apostolstwa Chorych, róże Żywego Różańca oraz klerycy z kół misyjnych zgromadzili się na sesji misjologicznej i nocnym czuwaniu u stóp Czarnej Madonny. Celem spotkania było pogłębienie ducha misyjnego i oddanie macierzyńskiej opiece Matki Bożej misyjnego dzieła Kościoła.

Część misjologiczną rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem bp. Piotra Turzyńskiego z diec. radomskiej, który w homilii wskazał na Maryję jako wzór otwarcia na Ducha Świętego, przyjmowania Jego darów i przekazywania ich innym. Biskup podziękował Papieskim Dziełom Misyjnym za wspieranie misyjnego dzieła Kościoła poprzez modlitwę i ofiarę oraz za przypominanie, że być chrześcijaninem to przyjmować i głosić Słowo Boże, nie zachowując go tylko dla siebie.

Po Mszy św. zebrani wysłuchali referatów o tematyce misjologiczno-mariologicznej. Sesję naukową otworzył dyrektor krajowy PDM ks. dr Tomasz Atłas. Miała ona na celu ukazanie Maryi jako wzoru oblubienicy Ducha Świętego. Nawiązywała do hasła rozpoczynającego się właśnie nowego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, które brzmi: „Napełnieni Duchem Świętym”.

O Maryi jako wzorze posłuszeństwa mówił ks. prof. UKSW Marek Tatar, który podkreślił, że Maryja mimo że nie otrzymała bezpośrednio nakazu misyjnego Jezusa, to przez posłuszeństwo i otwarcie na dary Ducha Świętego w Wieczerniku stała się wzorem ucznia i misjonarza, a w nauczaniu Jana Pawła II została nazwana Gwiazdą Ewangelizacji.

Na temat apostolatu, profetyzmu i macierzyństwa Maryi z perspektywy pierwszych wieków chrześcijaństwa wykład wygłosił o. prof. Leon Nieścior OMI. Kościół odkąd rozpoczął ewangelizację, ze szczególną intensywnością ukazywał Maryję, odkrywając kolejne prawdy dotyczące Jej życia i posłannictwa, które ostatecznie zostały ogłoszone w formie dogmatów. Wnikliwością w odkrywaniu charyzmatów Maryi odznaczał się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa m.in. Orygenes, wybitny egzegeta Pisma Świętego.

Fenomen ewangelizacyjny i kulturotwórczy sanktuariów maryjnych w Ameryce Łacińskiej przedstawił o. prof. UKSW Tomasz Szyszka SVD. Pod opieką Maryi zrodziły się narodowości i kultury Ameryki Łacińskiej. Dzięki Maryi życie tamtejszych narodów stało się chrześcijańskie – podsumował swoje wystąpienie były misjonarz w Boliwii.

Zebrani wysłuchali także świadectwa misjonarki z Togo s. Aldony Wysockiej SSpS, która stwierdziła, że najważniejszym terenem misyjnym jest ludzkie serce, opowiadając o swojej posłudze wśród Togijczyków. Podczas spotkania miała również miejsce projekcja filmu o Papieskiej Unii Misyjnej oraz prezentacja książki włoskiego misjologa Gianniego Colzaniego.

Po Apelu Jasnogórskim rozpoczęło się całonocne czuwanie modlitewne, podczas którego polecono opiece Matki Bożej nowo mianowanego biskupa diec. Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej – ks. Mirosława Gucwę, kapłana diec. tarnowskiej, który posługuje tam od 25 lat.

Modlitwie różańcowej przewodniczyła grupa kleryków z WSD w diec. pelplińskiej. Natomiast adoracja była prowadzona przez młodzież z duszpasterstwa akademickiego „Piątka” w Łodzi.

Mszy św. o północy przewodniczył delegat ds. nuncjatur Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej abp Jan Romeo Pawłowski. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej podziękował w imieniu papieża Franciszka członkom PUM za niestrudzoną i nieocenioną pracę na misyjnej niwie Kościoła w świecie. To wydarzenie liturgiczne o północy nazwał „misyjną pasterką” i zwrócił uwagę na ciągłą aktualność słów pieśni: „Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię”.

Podczas Mszy św. z rąk abp. Pawłowskiego krzyż misyjny otrzymał wolontariusz Przemysław Pałka, który będzie posługiwał u ojców białych w Algierii.

Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo misyjne prowadzone przez grupę misyjną z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która podzieliła się swoim doświadczeniem misyjnym w Etiopii.

W tym też czasie do Papieskiej Unii Misyjnej zostało przyjętych 15 nowych osób: siedem sióstr zakonnych, pięciu kleryków oraz trzy osoby świeckie.

Czuwanie zakończyło się o godz. 4 rano uroczystym zawierzeniem Pani Jasnogórskiej misyjnych spraw Kościoła w Polsce.

W spotkaniu na Jasnej Górze wzięli udział ci, którym bliskie są sprawy misji, a tysiące ludzi, zwłaszcza starszych i chorych, łączyło się duchowo.

mk/pdm

Zobacz też: Relacja na stronie Biura Prasowego Jasnej Góry (audio, foto)