Jasna Góra: światowy kapelan skautingu na ogólnopolskiej pielgrzymce ZHP

20-05-2017
1520

Na Jasnej Górze trwa 22. Pielgrzymka Związku Harcerstwa Polskiego. Główną intencją spotkania jest rozbudzenie w młodych ducha patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Po raz drugi w pielgrzymce uczestniczą także seniorzy harcerstwa. Spotkanie przebiega pod hasłem: „Zaufaj Panu już dziś”. Uczestniczy w nim światowy kapelan skautingu, ks. Jacques Gagey.

– Jasna Góra to takie miejsce, gdzie bije serca narodu, a ponieważ kładziemy dość duży nacisk na wychowanie patriotyczne to tutaj uczymy się, czym jest Polska – powiedział ks. hm. Wojciech Jurkowski, naczelny kapelan ZHP. Dodał, że „Polska to nasza matka, która ma serce i tutaj ono bije pod sercem Matki Bożej”.

W pielgrzymce uczestniczą harcerze z różnych stron kraju, w sumie kilkaset osób. Obecni są też goście z Francji. Jest ks. Jacques Gagey, kapelan światowy Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu (ICCS), który podczas Mszy św. o 10.30 celebrowanej w jasnogórskiej bazylice wygłosił kazanie.

„Nie jest łatwo być świadkiem Chrystusa, nie jest to wygodne, święte życie też nie jest łatwe” – mówił ks. Gagey. Przypomniał, że o tym mówił już sam Pan Jezus podkreślając, że „Jego świadkowie będą prześladowani”.

„Drodzy harcerze polscy, nie bójcie się być świadomymi tego, co robicie. Nie bójcie się, być świadkami Jezusa. Zaakceptujcie drogę, jaką wytyczył wam Jezus. Bądźcie dumni z przynależności do Pana Boga, jak Bóg jest dumny z własnych dzieci” – podkreślał kapelan światowy Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu.

Ks. Jacques Gagey przebywa w Polsce, by zapoznać się z możliwościami zorganizowania w naszym kraju XXV Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez Światową Konferencję Skautową w sierpniu 2017 r.

„Kapelan światowy chce nam przekazać to, czego oczekuje organizacja światowa. Przygotowujemy się, mamy nadzieję na zorganizowanie Jamboree, jesteśmy kandydatem. Tej kandydatury nie możemy ograniczyć tylko do tego, że my Polacy zorganizujemy, ale chcemy także przygotować się do tego duchowo, żeby to miało wymiar międzyreligijny” – powiedział ks. hm. Jurkowski.

Podczas Mszy św. wystawione były relikwie bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerstwa, które przywiózł na Jasną Górę ks. Józef Nowakowski, kapelan hufca Toruń i kustosz relikwii bł. Druha Wicka.

„Harcerstwo jest niezbędne, dlatego, że ono ma sposób na młodego człowieka” – zaznacza kapelan ZHP. Podkreśla, że „stawiane wymagania przez harcerzy dla harcerzy, to dobra propozycja dla młodego człowieka dzisiaj, nie tylko spędzania wolnego czasu, ale przede wszystkim kształtowania siebie, samowychowania, pracy nad sobą”.

Po raz drugi w pielgrzymce ZHP uczestniczą także seniorzy harcerstwa. Niektóre punkty programu są wspólne dla młodszych i starszych m.in. niedzielna Msza św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.

„Reprezentujemy seniorów z całej Polski, bo to jest 2. Ogólnopolska Pielgrzymka Seniorów, są osoby Gdańska, Warszawy, Krakowa i z paru innych miast. Chcemy z tego zrobić tradycję” – powiedział phm. Józef Naziemiec z Sosnowca. Dodał, że optymistycznie patrzy na rozwój harcerstwa, bo są młodzi, jest wymiana pokoleniowa, ma kto ich zastąpić.

„To jest taka ciągłość pokoleń od najmłodszych, do tych najwcześniej urodzonych czyli do seniorów” – dopowiada hm. Krystyna Żydowicz z Bytomia. Podkreśla, że „harcerstwo bardzo często wiąże, nie mówiąc o tym, że łączy”.

W programie pielgrzymki znalazły się m.in.: Msze św., Apel Jasnogórski, nocna Droga Światła do Doliny Miłosierdzia, gry i zabawy terenowe oraz uroczysty apel z władzami naczelnymi. Spotkanie potrwa do jutra tj. niedzieli 21 maja.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą 95 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Od prawie stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju.

ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu skautowego. Jest organizacją otwartą i apolityczną. Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, odnajdujemy w tworzonej przez dziesiątki lat kulturze organizacji. Tworzą one kodeks postępowania i kształtują styl życia członków ruchu harcerskiego, przy czym każdemu z nich pozwalają kreować osobistą drogę ich realizacji w budowanych indywidualnie próbach na kolejne, harcerskie i instruktorskie, stopnie.

Tradycyjne i uniwersalne wartości uwzględniane są w aktualnych i nowoczesnych programach działania gromad i drużyn, w zadaniach wynikających z potrzeb, zainteresowań oraz pragnień dzieci i młodzieży.

it/KAI