Podsumowanie obchodów ważnych jubileuszy świętowanych w 2022 roku przez Papieskie Dzieła Misyjne oraz współpraca misyjna Kościoła w Polsce były głównymi tematami jesiennego zebrania Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych. Odbyło się ono w dniach 12-13 września 2022 r. w seminarium duchownym w Częstochowie.

Gościem specjalnym spotkania była s. Roberta Tremarelli, sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Otwarcia spotkania dokonał dyrektor krajowy PDM ks. Maciej Będziński, który na początku przywitał nowego przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp. Jana Piotrowskiego oraz gościa z Rzymu, a także przedstawicieli różnych środowisk misyjnych i zaprosił zebranych do podjęcia refleksji nad różnymi formami współpracy misyjnej Kościoła w Polsce.

Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Biskup Piotrowski w swoim wystąpieniu stwierdził, że „tam, gdzie głoszone jest Słowo, tam Kościół przeżywa zawsze wiosnę, wiosnę nawrócenia i życia. Do tego potrzebna jest koniecznie współpraca misyjna, która jest tą piękniejszą twarzą Kościoła. To jej piękno wyraża się w trosce zarówno duchowej, jak i materialnej na rzecz głoszenia Ewangelii ludom różnych kultur i nacji”. „Dzięki Papieskim Dziełom Misyjnym, w łączności z ojcem świętym, pierwszym misjonarzem świata, współpraca misyjna rozwija się owocnie w Kościołach lokalnych. Ważne znaczenie w tej współpracy ma Światowy Dzień Misyjny, w Polsce Niedziela Misyjna, który jest dniem solidarności na rzecz Kościoła misyjnego, co nie przez każdy Kościół diecezjalny jest właściwie rozumiane” – podkreślił bp Piotrowski, wyjaśniając, że ofiary złożone podczas Niedzieli Misyjnej statutowo powinny być w całości przeznaczone na misje „ad gentes” .

W kolejnych wystąpieniach swoją działalność zreferowali przedstawiciele agend KEP ds. Misji: Centrum Formacji Misyjnej, MIVA Polska i Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.

Pierwszy dzień zebrania zakończył się Mszą św. pod przewodnictwem biskupa Piotrowskiego. W homilii przewodniczący KEP ds. Misji podkreślił znaczenie Eucharystii w działalności misyjnej Kościoła, która jest najważniejszym źródłem jej siły i wezwał środowiska misyjne do niestrudzonej modlitwy za misje i misjonarzy przez orędownictwo Maryi.

Podczas Apelu Jasnogórskiego ks. Maciej Będziński wraz sekretarzami krajowymi Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła oraz Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci dziękowali za 100 lat papieskości Dzieł, a także za beatyfikację Pauliny Jaricot, założycielki PDRW i Żywego Różańca. Zawierzyli Pani Jasnogórskiej zbliżający się Misyjny Synod Dzieci oraz całą działalność misyjną Kościoła w Polsce.

W drugim dniu zebrania sekretarze krajowi poszczególnych Papieskich Dzieł Misyjnych oraz dyrektor wydawnictwa Missio-Polonia przedstawili sprawozdania i plany na rok 2022/2023.

Sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci s. Monika Juszka RMI przedstawiła program Misyjnego Synodu Dzieci, który odbędzie się 17 września br. w siedzibie Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie. „Celem Synodu jest świętowanie stulecia papieskości Dzieła Misyjnego Dzieci oraz dzielenie się misyjnym doświadczeniem, a także poszukiwanie nowych sposobów na ożywienie misyjnej świadomości w diecezjach” – wyjaśniła s. Monika Juszka. „Do udziału w Synodzie zostało posłanych z 33 diecezji ok. 300 dzieci z różnych ognisk misyjnych. Gośćmi specjalnymi Synodu będą abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, oraz s. Roberta Tremarelli AMSS, sekretarz generalny PDMD” – poinformowała. Zebrani usłyszeli także o materiałach przeznaczonych do formacji i animacji misyjnej wśród dzieci, opracowanych przez Sekretariat Krajowy PDMD.

Następnie nowy sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła ks. Jarosław Tomaszewski opowiedział o swoim doświadczeniu pracy misyjnej w Urugwaju i przedstawił wizję animacji misyjnej poprzez te dwa dzieła. „Chcę być dla was i z wami dla misji” – powiedział.

Sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej o. Luca Bovio IMC ogłosił wznowienie spotkań misyjnych w seminariach duchownych, podczas których klerycy mają okazję poznać Papieskie Dzieła Misyjne i włączyć się w działalność na rzecz misji. Następnie o. Bovio zaproponował misyjne rozważania modlitewne na każdy miesiąc (od września 2022 r. do czerwca 2023 roku) przygotowane dla członków Papieskiej Unii Misyjnej oraz polecił film promocyjny o PUM, którego premiera planowana jest na początek 2023 roku. Ma on być dostępny w mediach społecznościowych PDM oraz na stronie internetowej. Na koniec o. Bovio zaprosił na sesję misjologiczną i czuwanie modlitewne na Jasnej Górze. W tym roku wydarzenie to odbędzie się w dniach 26-27 listopada pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Poinformował, że gościem spotkania będzie o. Dinh Anh Nhue Nguyen OFM Conv, sekretarz generalny Papieskiej Unii Misyjnej.

Dyrektor Wydawnictwa Papieskich Dzieł Misyjnych Missio-Polonia Andrzej Lendzion przedstawił podsumowanie prac wydawnictwa w roku ubiegłym i plany na najbliższy rok. Podziękował dyrektorom diecezjalnym i przedstawicielom środowisk misyjnych za dotychczasową współpracę z wydawnictwem w propagowaniu idei misyjnej.

Po sprawozdaniach zebrani wysłuchali wykładu pt. „Charyzmat Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i jego oddziaływanie”, który przedstawiła s. Roberta Tremarelli AMSS, sekretarz generalny PDMD. Na początku podziękowała Papieskiemu Dziełu Misyjnemu Dzieci w Polsce za prężną działalność, nawet podczas pandemii: „Nie ustajecie w odkrywaniu nowych metod animacji misyjnej wśród dzieci. Założyciel Dzieła bp Karol de Forbin Janson jest na pewno z was bardzo zadowolony”. Siostra Roberta dodała, że bardzo się cieszy z możliwości udziału w Misyjnym Synodzie Dzieci: „Będę mogła doświadczyć bezpośrednio waszego ducha misyjnego”. Następnie analizując charyzmat Dzieła, zauważyła fenomenalną metodę zbawiania całego świata przez dzieci. Zachęciła do zwrócenia uwagi na wymiar duchowy Dzieła: „Codzienna modlitwa w intencji misji, a ofiara materialna tylko raz w miesiącu, to jest właściwa proporcja w działalności PDMD, zadbajcie o to”.

Moderator krajowy Żywego Różańca i dyrektor PDM archidiec. częstochowskiej ks. Jacek Gancarek podzielił się doświadczeniem włączania dzieci w modlitwę różańcową, szczególnie w październiku, czego owocem mogą być dziecięce koła różańcowe. Podziękował także za udział w Kongresie i Pielgrzymce Żywego Różańca, które odbyły się w czerwcu br. na Jasnej Górze i zachęcił do jeszcze gorliwszej modlitwy różańcowej w intencji spraw misyjnych.

Na zakończenie dwudniowego zebrania Mszy św. przewodniczył ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM, który podkreślił w homilii, że to Chrystus ma być początkiem i końcem naszych działań misyjnych. „To On ma być impulsem, a nie nasze osobiste pobudki i chęć wykazania się” – powiedział, zachęcając do modlitwy w tej intencji.

„Zabieram z tego spotkania dużo pomysłów i materiałów do animacji misyjnej w parafii i w szkole” – mówiła jedna z uczestniczek.

„W innym składzie, ale w pełnym duchu misyjnym, spotkamy się już za kilka dni, w najbliższą sobotę, na Misyjnym Synodzie Dzieci. Będzie się działo!” – cieszył się jeden z dyrektorów diecezjalnych PDM.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób: dyrektorzy diecezjalni PDM, referenci misyjni zakonów żeńskich i męskich oraz świeccy animatorzy misyjni.

MK/PDM

BRAK KOMENTARZY