Jesienne Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych  odbędzie się w dniach 6-7 października 2020 w Warszawie, w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym przy ul. Dewajtis. Zebranie będzie miało wyjątkowo charakter sprawozdawczo-wyborczy, ponieważ ze względu na pandemię trzeba było odwołać wiosenne spotkanie, na którym zwyczajowo odbywały się wybory nowej Konsulty.  W Zebraniu weźmie udział około 150 członkiń reprezentujących 104 żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce. 

Do Konsulty, będącej zarządem Konferencji, zostanie wybranych, spośród przełożonych generalnych i prowincjalnych, osiem sióstr reprezentujących różne charyzmaty i kierunki pracy apostolskiej. Kadencja Konsulty trwa trzy lata.

W części formacyjnej Zebrania uczestniczki  omówią informacje odnoszące się do spraw bieżących, problemy tożsamości zakonnej, doświadczenia z przeżywania czasu pandemii w naszych wspólnotach i plany pracy na następne miesiące. W drugim dniu obrad będzie miało miejsce tradycyjne spotkanie z  J. E. Księdzem Nuncjuszem, który  odprawi Mszę świętą i wygłosi konferencję.  Ponadto odbędzie się spotkanie z ks. Piotrem Studnickim, dyrektorem Biura Delegata KEP do spraw ochrony dzieci i młodzieży, na temat pracy Biura oraz Fundacji Św. Józefa, a także z ks. Pawłem Gabarą, zastępcą Przewodniczącego Rady Duszpasterstwa Kobiet na temat współpracy w duszpasterstwie kobiet.

sjol/ KWPŻZZ

Zdjęcie ilustracyjne: Archiwum BP KEP

BRAK KOMENTARZY