Jubileusz 1050-lecia biskupstwa poznańskiego – kalendarz obchodów

Jubileusz 1050-lecia biskupstwa poznańskiego – kalendarz obchodów

30-04-2018

Dwa lata po Chrzcie Mieszka I, w 968 r. Polonia cepit habere episcopum – „Polska zaczęła mieć swego biskupa” (Annales Bohemici). Od 2 grudnia 2017 r. do 25 listopada 2018 r. trwa Rok Jubileuszowy 1050-lecia biskupstwa w Poznaniu, pierwszego na ziemiach polskich.

Kalendarium obchodów jubileuszowych

3 grudnia – List Pasterski Arcybiskupa Metropolity na I niedzielę Adwentu
21 stycznia – Msza św. transmitowana na cały świat przez Telewizję POLONIA z Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej
14 lutego – inauguracja kościołów stacyjnych
18 marca – zawierzenie archidiecezji św. Józefowi
21-22 marca – sesja naukowa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
14 kwietnia – Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich
19 maja – obchody w parafiach w Wigilię Zesłania Ducha Świętego (godz. 20.00), o godz. 21.00 bicie dzwonów we wszystkich parafiach archidiecezji
23-27 maja – misja Talitha Kum w Poznaniu
28-30 maja – Międzynarodowa Konferencja Archiwistów Kościelnych, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
19-20 czerwca – konferencja historyczna PTPN

22-24 czerwca – obchody centralne

PIĄTEK, 22.6: ARCHIDIECEZJA – WIARA I KULTURA
Świętowanie z Maryją w Cudy Wielmożną
17.00 – Procesja ze Wzgórza Przemysła do fary
18.00 – Eucharystia i czuwanie modlitewne
21.00 – Apel
24.00 – Pasterka Maryjna
Koncert jubileuszowy IL DIVO na Ostrowie Tumskim godz. 20.30

SOBOTA, 23.6: ARCHIDIECEZJA – JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI
Spotkania stacyjne
11.00 – Spotkanie wspólnot i stowarzyszeń w różnych miejscach Poznania
13.00 – Przemarsz na Stary Rynek
Procesja do katedry
13.30 – Procesja z obrazem Matki Bożej w Cudy Wielmożnej
14.00 – Posiłek przy katedrze
Wspólne świętowanie przy katedrze
15.00 – Czuwanie młodych
17.00 – Eucharystia jubileuszowa z udziałem Legata Papieskiego
19.00 – Koncert uwielbienia

NIEDZIELA, 24.6: ARCHIDIECEZJA – JESTEŚMY W RODZINIE
13.00 – Uroczysta Eucharystia dla rodzin w katedrze
Spotkanie rodzinne na Ostrowie Tumskim

13-16 września – Sesja Plenarna Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

2-10 października – dziękczynna pielgrzymka do Rzymu.

Założenia obchodów jubileuszowych
Obchody jubileuszowe odbywają się pod hasłem „Poznań. Chrystus i my”. Ich celem jest ukazanie natury i misji Kościoła, lepsze poznanie jego historii i przede wszystkim konstruktywne zaangażowanie wiernych w działalność ewangelizacyjną.

Jubileusz zainaugurował list pasterski Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego na I niedzielę Adwentu (3 grudnia 2017 r.). Kościołem jubileuszowym jest katedra poznańska na Ostrowie Tumskim. Główne obchody jubileuszowe odbędą się w Poznaniu w dniach 22-24 czerwca 2018 r. z udziałem biskupów, kapłanów i osób życia konsekrowanego, wiernych świeckich, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych. Szczególnym znakiem obchodów jubileuszowych będzie wizerunek Matki Bożej koronowany w 1968 r. – Matka Boża w Cudy Wielmożna z sanktuarium na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu.

W Poznaniu obradować będzie sesja plenarna Rady Konferencji Episkopatów Europy (13-16 września), odbędą się koncerty i wydarzenia artystyczne, a także sympozja naukowe poświęcone historii biskupstwa poznańskiego (m.in. na Wydziale Teologicznym UAM – 21-23 marca, w Archiwum Archidiecezjalnym – 28-30 maja, w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk – 19-20 czerwca).

W parafiach obchody jubileuszowe odbędą się w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 19 maja – tego dnia o godz. 21 zabrzmią wszystkie dzwony w świątyniach archidiecezji poznańskiej.

Na cały rok szkolny przygotowane zostały materiały katechetyczne dla dzieci i młodzieży. W maju będzie miała miejsce misja Talitha kum. Jako znak wdzięczności za przybycie do Polski biskupa misyjnego w 968 r. archidiecezja wyremontuje szkołę i kaplicę w kraju misyjnym – na Madagaskarze. W dniach 2-10 października odbędzie się dziękczynna pielgrzymka do Rzymu. Opublikowana zostanie czterotomowa historia archidiecezji poznańskiej przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Dobosza.

Biskupstwo poznańskie w latach 968-1000 obejmowało całe państwo polskie i było zależne wprost od Stolicy Apostolskiej. Biskup Jordan, ustanowiony przez papieża Jana XIII, zapoczątkował historię polskiej hierarchii kościelnej, a książę Mieszko I zbudował w Poznaniu pierwszą katedrę na ziemiach polskich. Do 1798 r. do biskupstwa poznańskiego należała m.in. Warszawa. W 1821 r. podniesiono je do rangi arcybiskupstwa i metropolii. Arcybiskup Stanisław Gądecki jest 97. biskupem poznańskim, czyli 96. następcą biskupa Jordana.

Modlitwa jubileuszowa

Panie Jezu Chryste, świętując jubileusz pierwszego polskiego biskupstwa,
uwielbiamy Cię i wychwalamy.
Wyznajemy naszą wiarę w Twoją obecność i działanie,
wczoraj, dziś i na wieki, w Kościele, który żyje na polskiej ziemi.
Dziękujemy za biskupa Jordana i jego następców,
kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich,
oddanych budowaniu Twojego Królestwa.
Prosimy, bądź z nami i prowadź nas,
byśmy świadomi naszego dziedzictwa wiary,
odważnie podejmowali wyzwania nowych czasów.
Pragniemy, wsłuchani w Twoje słowo i otwarci na Twoją łaskę,
promieniować wiarą, nadzieją i miłością
oraz pracować nad duchową odnową siebie i świata.
Niech zawsze nam towarzyszy
błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego,
który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

Dokumenty źródłowe:

Wypowiedzi na temat jubileuszu

Logo obchodów jubileuszowych

Katedra kościołem jubileuszowym

List pasterski Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego

Za: www.archpoznan.pl

BRAK KOMENTARZY