Msza św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycz z okazji 200. rocznicy podniesienia diecezji warszawskiej do rangi archidiecezji była głównym punktem świętowania jubileuszu. Eucharystię poprzedziła sesja historyczna. Na dziękczynienie Bogu 3 marca do archikatedry warszawskiej przybyli m.in. nuncjusz apostolski, duchowieństwo oraz przedstawiciele parafii.

Kard. Kazimierz Nycz podczas Mszy św. z okazji obchodów 200-lecia archidiecezji warszawskiej nawiązał do listu kard. Stefana Wyszyńskiego z marca 1968 roku. Z okazji 150-lecia archidiecezji warszawskiej, ale też w wyraźnym odniesieniu do ówczesnych wydarzeń politycznych, Prymas Tysiąclecia napisał: „Nie ma takiej sytuacji, w której naród miałby prawo przekazać swoje dziedzictwo duchowe i kulturalne jakiejś orientacji politycznej czy jakiejś frakcji”.

Metropolita Warszawski zaznaczył, że to przesłanie jest aktualne także dzisiaj. „Jeżeli te słowa Prymasa Tysiąclecia odnoszą się do narodu, to z innego motywu teologicznego odnoszą się do Kościoła. Kościół nie może stać się niewolnikiem żadnej frakcji. Musi być dla wszystkich, bo do wszystkich go posyła Jezus Chrystus z ewangelią miłości” – mówił dalej.

W homilii kard. Nycz przypomniał też skomplikowane okoliczności polityczne powstania archidiecezji warszawskiej i kluczową rolę Bożej Opatrzności. „Pan Bóg potrafi pisać prosto, a nawet jeśli prowadzi sprawy dłuższą drogą, to czyni tak dlatego, by uszanować ludzką wolność, a może dlatego, aby tą dłuższą drogą osiągnięto większy cel” – wskazywał Kardynał.

Metropolita dziękował za wielkie postacie, zarówno w Kościele, jak i pochodzące ze środowisk politycznych, naukowych, kulturalnych czy społecznych, które tworzyły historię archidiecezji warszawskiej przez dwa wieki jej istnienia: Romualda Traugutta, matkę Czacką, ks. Władysława Korniłowicza, bł. Honorata Koźmińskiego, Fryderyka Chopina, Cypriana Kamila Norwida czy Henryka Sienkiewicza.

„Dziękujemy za te 200 lat istnienia tej archidiecezji, za ustanowienie tej katedry archikatedrą. Dziękujemy za ten czas, gdy Polska ogromnie ucierpiała. Otrzymała archidiecezję, która przez pierwsze 100 lat służyła rozebranemu na trzy części narodowi jako nowy symbol obok Częstochowy. Służyła też przez następne 100 lat całej Polsce przeżywającej swoje XX-wieczne, wielkie i ważne sprawy” – mówił kard. Nycz.

Podziękował także za 13 arcybiskupów warszawskich, wśród których wymienił zwłaszcza św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Jana Pawła Woronicza, kard. Aleksandra Kakowskiego, kardynałów Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego oraz kard. Józefa Glempa. Określił ich mianem „wielkich ludzi Kościoła warszawskiego”.

Metropolita Warszawski podkreślił, że Kościół warszawski jest cząstką Kościoła powszechnego, mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. – Jesteśmy Mu potrzebni – powiedział. Zachęcił do dziękczynienia za możliwość budowania nadprzyrodzonych więzi religijnych tej cząstki Kościoła, którą jest archidiecezja warszawska.

Nawiązując do czytań z Ewangelii, hierarcha podkreślił, że Kościół warszawski został powołany 200 lat do tego samego zadania, jakie mu przyświeca dziś: do głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom.

KAI/archwwa.pl/ BPKEP

Zobacz też:
>>Więcej na stronie archidiecezji warszawskiej
>>Relacja z sesji historycznej