Z początkiem Adwentu rozpoczyna się realizacja trzyletniego Programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce pt. „Wielka tajemnica wiary”. Jednym z jego celów jest zachęcenie Polaków do odkrycia na nowo potencjału niedzieli. „Szczególnym wyzwaniem dla Kościoła jest właściwe świętowanie przez wiernych niedzieli. Dzień ten wyznacza nie tylko ramy czasu wolnego od pracy; chrześcijanie nadal stanowią większość polskiego społeczeństwa i są zobowiązani do tego, aby humanistyczny wymiar niedzieli (dies homini) uzupełnić aspektem religijnym; wspominając zmartwychwstanie Chrystusa czynią z niedzieli dzień Pański (dies Domini)” – czytamy w dokumencie przygotowanym przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Na starcie Programu Wydawnictwo Stacja7 proponuje konkretną pomoc w świętowaniu niedzieli w stylu chrześcijańskim – vademecum „Jutro Niedziela”, które w ciekawy i przystępny sposób przybliża niedzielną liturgię słowa.

Publikacja posiada Imprimatur Kurii Metropolitalnej Warszawskiej i jest objęta honorowym patronatem metropolity katowickiego, arcybiskupa Wiktora Skworca – przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

„W imieniu Komisji Duszpasterstwa KEP oraz Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca, jej przewodniczącego, serdecznie dziękuję i wyrażam wdzięczność autorom i Wydawnictwu Stacja7, za to, że w tak krótkim czasie podchwycili pomysł krzewienia świadomości o tym, czym jest Eucharystia i czym jest jej istotny element –  Słowo Boże”  /ks. Roman Chromy, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP/

„Jutro Niedziela” autorstwa ks. Przemysława Śliwińskiego i ks. Marcina Kowalskiego to pozycja przygotowana z myślą o osobach świeckich i duchownych. Autorzy znaleźli sposób, by w zwięzłej formie wyodrębnić z całej niedzielnej Liturgii Słowa wspólną nić tematyczną i zgrabnie ją przedstawić. Proponują czytelnikowi wnikliwą egzegezę biblijną wg cyklu lekcjonarza, zachęcając do podejścia do  Pisma Świętego jako do osoby, organizmu, w którym każda tkanka i mięsień tworzą wspólnie fascynującą, biblijną, żywą rzeczywistość.

W „Jutro Niedzieli” znajdziemy przystępną i treściwą analizę czytań, przybliżenie kontekstu wydarzeń biblijnych oraz skondensowane podsumowanie nauki płynącej ze Słowa Bożego. A oprócz tego: Chmurę Słów, Biblijny Insider, Translator, Linki – czyli rozważanie Słowa Bożego w nowej formie, atrakcyjnej dla oka i intelektu.

„Jutro Niedziela” to wydawnictwo trzytomowe, w tym roku ukaże się tom A, w kolejnych – odpowiednio tom B i C (zgodnie z cyklem lekcjonarza). Całość złoży się na podręczną „Niedzielną biblioteczkę”.

“Jutro Niedziela” jest już dostępna w przedsprzedaży (w promocyjnej cenie) – zapraszamy do odwiedzenia strony, poświęconej książce: http://jutroniedziela.pl/

JUTRO NIEDZIELA. Dla kogo?

DLA ŚWIECKICH:
dla liderów i członków wspólnot, kręgów biblijnych, duszpasterstw – jako baza do spotkań ze Słowem Bożym i profesjonalna biblijna “pomoc merytoryczna”
dla osób zainteresowanych samodzielnym pogłębieniem wiedzy biblijnej
dla poszukujących Boga, stawiających Mu konkretne pytania i czekających na konkretne odpowiedzi
dla rodzin, chcących przygotować się do słuchania Słowa z niedzielnej liturgii

DLA DUCHOWNYCH:
odcinki z cyklu „Jutro Niedziela” są od sześciu lat  publikowane na łamach portalu Stacja7.pl, ciesząc się popularnością wśród księży, którzy chętnie korzystają z „Jutro Niedzieli”, np.  przygotowując niedzielne homilie. Autorzy z myślą o nich i na ich prośbę zrewidowali  treść , uzupełniając ją w wersji książkowej o dodatkowe fragmenty, których brak w internecie.

„Te teksty stanowiły dla mnie pomoc w pracy duszpasterskiej: one rozszerzają spojrzenie na Biblię, pomagają znaleźć sposób na skuteczne dotarcie ze Słowem Bożym do innych ludzi i inspirują do tworzenia ciekawszych homilii” – zachęca do lektury “Jutro Niedzieli” ks. Piotr Adamczyk, dyrektor i redaktor naczelny radia RDN.

„JUTRO NIEDZIELA”:
– motywacja do pokochania wnikliwej lektury Pisma Świętego
– przygotowanie do niedzielnej liturgii Słowa
– pomoc w pogłębieniu wiedzy biblijnej
– inspiracja do przygotowania homilii i konferencji, bazujących na Biblii
– punkt wyjścia do rozmów o wierze w gronie rodziny i znajomych
– kopalnia ciekawostek biblijnych
– wartościowy prezent

JUTRO NIEDZIELA. O Autorach
Ks. Przemysław Śliwiński – prezbiter Archidiecezji Warszawskiej. Ukończył studia specjalistyczne na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie. Rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej. Wykłada edukację medialną w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Autor publikacji w portalu Stacja7.pl.

Ks. Marcin Kowalski – prezbiter diecezji kieleckiej, doktor nauk biblijnych, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach oraz w Lublinie, adiunkt przy katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, redaktor naczelny kwartalnika biblijnego The Biblical Annals, sekretarz Stowarzyszenia Biblistów Polskich III kadencji. Współpracuje z portalem Stacja7.pl