Katolicka Agencja Informacyjna rozpoczyna przyjmowanie wniosków akredytacyjnych na obsługę prasową beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Wniosek dostępny jest pod adresem: https://www.ekai.pl/akredytacje/.

12 września o godz. 12.00 odbędzie się wspólna beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Uroczystość będzie miała miejsce w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie, a przewodniczył jej będzie kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który w imieniu papieża publicznie ogłosi dekrety beatyfikacyjne. Transmisję z przebiegu uroczystości przeprowadzi Telewizja Polska.

Dla pracowników mediów przygotowane zostanie Centrum Prasowe, zlokalizowane w Centrum Opatrzności Bożej, w bezpośredniej bliskości Świątyni Opatrzności Bożej.

Do dyspozycji dziennikarzy będą: recepcja, dwie sale prasowe z transmisją obrazu i dźwięku z uroczystości, dostępem do Internetu (bezprzewodowego i LAN), jak również materiały prasowe w wersji elektronicznej i papierowej (homilie, wystąpienia i inne). W Centrum Prasowym planowane są także spotkania z ekspertami i briefingi związane z przebiegiem uroczystości. Pocztą elektroniczną zarejestrowani dziennikarze otrzymywać będą najważniejsze informacje, opracowania oraz inne teksty, które ułatwią obsługę uroczystości.

Wejście do Centrum Prasowego odbywać się będzie na podstawie akredytacji wydawanych przez KAI. Stosowny formularz dostępny jest już na stronie https://www.ekai.pl/akredytacje/. Po jego wypełnieniu i podpisaniu należy go przesłać na adres akredytacje@ekai.pl.

Przyjmowanie wniosków potrwa do 31 sierpnia włącznie. Po tym terminie wnioski akredytacyjne nie będą przyjmowane.

O akredytacje mogą się ubiegać czynni zawodowo dziennikarze i fotoreporterzy prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych. Biuro Akredytacji zastrzega sobie prawo do weryfikacji współpracy z daną redakcją.

Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne przebywając w Centrum Prasowym każdy pracownik mediów zobowiązany będzie do zasłaniania ust i nosa oraz zachowywania dystansu od innych osób. Także liczba osób mogących przebywać w Centrum Prasowym jest ograniczona. Organizatorzy proszą redakcje, by w miarę możliwości ograniczyły liczbę swoich przedstawicieli, którzy wnioskować będą o akredytację prasową.

Akredytacja nie upoważnia do wejścia do Świątyni Opatrzności Bożej w trakcie trwania uroczystości a jedynie do Centrum Prasowego oraz poruszania się po placu przed Świątynią. Akredytacja nie obejmuje również rezerwacji noclegu ani posiłków.

W Świątyni Opatrzności Bożej przebywać będą tylko osoby realizujące transmisję uroczystości oraz ograniczona grupa fotoreporterów. Akredytacje dla fotoreporterów chcących wejść do Świątyni wydawać będzie Biuro Prasowe Archidiecezji Warszawskiej (biuroprasowe@archwwa.pl).

Dziennikarze, którzy chcieliby otrzymywać jedynie informacje prasowe a nie przewidują obecności w Centrum Prasowym mogą zapisać się na specjalną listę mailingową. Na adres akredytacje@ekai.pl należy przesłać imię, nazwisko oraz nazwę redakcji.

Biuro Akredytacji Katolickiej Agencji Informacyjnej dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16. Tel. 22 838 80 63, e-mail: akredytacje@ekai.pl.

KAI