KALENDARIUM
czynności Konferencji Episkopatu Polski
na rok 2019

12-14 marca – 382. Zebranie Plenarne KEP – Warszawa z udziałem gości z zagranicy

2 maja – Rada Stała KEP – Jasna Góra

13-14 czerwca – 383. Zebranie Plenarne KEP – Wałbrzych/ Świdnica

27 sierpnia – Sesja Rady Biskupów Diecezjalnych – Jasna Góra

8-9 października – 384. Zebranie Plenarne KEP – Warszawa (100-lecie Ordynariatu Polowego)

8 października – Msza Święta w Katedrze Polowej godz. 17.00

18-21 listopada – Rekolekcje Księży Biskupów – Jasna Góra