Książka ta jest wielkim opracowaniem historycznym mówiącym zarówno o przebiegu Soboru Watykańskiego II jak i o jego kulisach – powiedział kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, podczas prezentacji książki Michała Białkowskiego „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962–1965”, zorganizowanej przez Katolicką Agencję Informacyjną.

Publikacja przygotowana przez Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „GAUDIUM” to pierwsza krytyczna edycja źródłowa 40 protokołów z obrad polskich hierarchów odbywających się w Polskim Papieskim Instytucie Kościelnym w Rzymie w okresie Soboru Watykańskiego II. Patronat honorowy nad książką, w roku obchodów 100-lecia Konferencji Episkopatu Polski, objął Jej przewodniczący abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański.

Obszerną publikację otwierają dwa eseje. Pierwszy – poświęcony historii Soboru Watykańskiego II; drugi – zawierający krytyczną analizę protokołów jako źródeł do dziejów Soboru. W dalszej części zamieszczono materiał źródłowy, ułożony chronologicznie w ramach czterech kolejnych sesji soborowych. Dokumenty opatrzone zostały rozbudowanym aparatem naukowym zawierającym obszerne komentarze (szczegółowe informacje o postaciach, miejscach, wydarzeniach, kontekście sytuacyjnym przedstawionym w treści) oraz podstawową literaturę przedmiotu. Wydanie oparte zostało na materiale źródłowym pochodzącym z Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego. Dopełnieniem książki jest bibliografia i zbiór fotografii zawierający faksymile wybranych protokołów oraz osobistych notatek kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przedmowę napisał ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, natomiast posłowie profesor Paweł Skibiński z Uniwersytetu Warszawskiego.

We wspomnianej Przedmowie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreśla: „Na kartach protokołów konferencji polskich ojców soborowych możemy prześledzić nie tylko udział w obradach, żmudne przygotowania do wystąpień w auli soborowej, zaangażowanie w komisjach i podkomisjach przygotowujących kolejne propozycje schematów czy wkład w międzynarodowe spotkania episkopatów. Poznajemy także codzienne troski Kościoła w Polsce, narażonego na różnorodne ograniczenia i poddawanego naciskom opresyjnego systemu totalitarnego. […]

Lektura całej zaprezentowanej w książce dokumentacji utwierdza nas w przekonaniu o wyjątkowym, historycznym posłannictwie dwóch wielkich hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce – kardynała Stefana Wyszyńskiego i arcybiskupa Karola Wojtyły. Bez wątpienia uważny Czytelnik dostrzeże integrującą, przywódczą i strategiczną rolę pierwszego oraz wielokierunkową i wielopłaszczyznową, nacechowaną dynamizmem działalność drugiego”.

BP KEP

Zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/episkopatnews/albums/72157679725106278