Kard. Parolin: Niech Duch Święty nieustannie wspiera proces przemian

04-06-2014

„Od Was dzisiaj i od następnych pokoleń zależy, jaki konkretny kształt wolność będzie przybierać w Polsce” - mówił kard. Pietro Parolin. W archikatedrze warszawskiej sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej przewodniczył Mszy św. w 25. rocznicę odzyskania wolności.

1313

Wraz z watykańskim sekretarzem stanu uroczystą liturgię koncelebrowali biskupi, m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, prymas Polski abp Wojciech Polak. W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, na czele z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim i jego małżonką. Obecni byli także m.in. prezydent Lech Wałęsa, była ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

Kardynał Pietro Parolin wyraził swą radość, że może uczestniczyć w tej uroczystości jako przedstawiciel Ojca Świętego Franciszka i dziękować Bogu za wolną Polskę oraz modlić się o jej pomyślność. „Dziś, w tej katedrze, dziękujemy Panu przede wszystkim za odzyskaną 25 lat temu wolność, nie zapominając o decydującym udziale Jana Pawła II w odzyskaniu wolności w Polsce i wielu krajach Europy Centralnej i Wschodniej” – mówił w homilii sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Przypomniał słowa Jana Pawła II, wypowiedziane w Warszawie w czerwcu 1979 roku: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi”. Jak zaznaczył kard. Parolin, nikt nie mógł wtedy przypuszczać, że słowa Papieża już po roku przyniosą pierwsze owoce. W 1980 roku powstała „Solidarność”, której działalność walnie przyczyniła się do odzyskania przez Polaków wolności. Nastąpiły jednak represje okresu stanu wojennego. „Był z Wami papież Jan Paweł II. To on wspierał, modlił się za Polskę, upominał się o słuszne prawa człowieka i narodu. Był z Wami w kolejnych pielgrzymkach w roku 1983 i 1987. To wszystko doprowadziło – po ośmiu latach, po częściowo wolnych wyborach, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku – do odzyskania w końcu upragnionej wolności” – podkreślał kard. Parolin. Watykański Sekretarz Stanu zwrócił uwagę na rolę Kościoła, który „przez cały ten czas jednoznacznie opowiadał się za aspiracjami narodu pragnącego wolności i na różne sposoby je wspierał”.

25_lecie_banerek_JP2

 

W dalszej części homilii kard. Parolin zwrócił uwagę na moralny wymiar tych wydarzeń. „Pragnę wskazać na niezwykłą intuicję Was, Polaków, którzy ruch sprzeciwiający się autorytarnej władzy nazwaliście „Solidarnością”, zwracając tym samym uwagę na to, że wolność, której pragnęliście, związana jest ściśle właśnie z solidarnością”. Kolejnym czynnikiem, który uznał za ważny wkład Polaków w dziedzictwo europejskie to eksponowanie moralności w polityce. „Walcząc o wolność, wybraliście metody pokojowe. (…) Bezkrwawa polska transformacja była wielkim zwycięstwem odwagi, rozsądku i moralności nad cynizmem poprzedniego systemu. Warto przypominać ten Wasz wkład w europejskie dziedzictwo i to, że Wasze dążenia wolnościowe stały się inspiracją i przykładem dla innych zniewolonych narodów Europy Środkowej i Wschodniej, by odważniej podjąć walkę o wolność”.

Kardynał Parolin podkreślił, że przełom roku 1989 był początkiem drogi wolności w Polsce. Przypomniał przemówienie Jana Pawła II wypowiedziane w polskim Sejmie w 1999 roku, w którym Ojciec Święty wzywał do odpowiedzialnego korzystania z daru odzyskanej wolności. „Wolność niszcząca ucieka od odpowiedzialności. Nie chce być za nic odpowiedzialna. Przerzuca odpowiedzialność na innych, na okoliczności, zasłania się koniecznością. Ale jest też wolność, która mężnie podejmuje odpowiedzialność. Podejmując ją, tworzy – tworzy nowy świat, tworzy nową historię człowieka” – mówił kard. Parolin.

 Zobacz Homilia kard. Pietro Parolina podczas Mszy św. z okazji 25. rocznicy zmian ustrojowych w Polsce

Dalej zaznaczył, że w części społeczeństwa osłabł wolnościowy entuzjazm, który panował 25 lat temu. Jak zauważył, egzystencjalna niepewność ogranicza wolność wielu, zwłaszcza młodych ludzi. „Wydaje się, że jest to dzisiaj palący problem i bardzo ważne pole odpowiedzialności osób zaangażowanych w życie publiczne oraz świat gospodarki i ekonomii” – mówił kard. Parolin.

„Dziedzictwo przemian zapoczątkowanych 25 lat temu przez ludzi, którzy postanowili urzeczywistnić swoją wolność, podejmując odpowiedzialność za losy Ojczyzny, to dziedzictwo jest dzisiaj powierzone obecnemu pokoleniu, a w przyszłości pokoleniom następnym. Od Was dzisiaj i od następnych pokoleń zależy, jaki konkretny kształt wolność będzie przybierać w Polsce” – zakończył kard. Parolin. Życzył też Polakom, by Duch Święty nieustannie wspierał proces przemian.

Watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin przyjechał do Polski w związku z obchodami 25. rocznicy wznowienia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Polską, a także 25-leciem odzyskania wolności. Podczas Święta Dziękczynienia, 1 czerwca w Warszawie, mówił, że Jan Paweł II mógłby zostać nazwany patronem naszej wolności. Następnego dnia w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski wyznał, że jego głównym przesłaniem, z jakim przyjechał do Polski to wezwanie Polaków, byśmy dobrze przeżywali swą wolność – według wielkich wartości. Podczas sesji upamiętniającej 25-lecie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolska i Polską podkreślił, że „wolność religijna jest nieodzowna, ale i twórcza, w poszukiwaniu równowagi i porozumienia wokół podstawowych wartości, bez których społeczność ludzka by się nie ostała”. Msza św. w warszawskiej katedrze 4 czerwca zakończyła wizytę Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej w Polsce.

Zobacz także:

 Słowo podziękowania kard. Pietro Parolina podczas Mszy św. z okazji 25. rocznicy zmian ustrojowych w Polsce