– Jestem szczególnie wdzięczny, że będziecie wspomagali swoich księży proboszczów. To dzięki wam ludzie otrzymają możliwość, aby każdy mógł się podzielić swoimi refleksjami, które to potem zostaną zebrane i wysłane do Watykanu – mówił w Sosnowcu bp Grzegorz Kaszak na rozpoczęcie diecezjalnego etapu synodu biskupów. We Mszy Świętej uczestniczyli parafialni koordynatorzy i delegaci świeccy z terenu całej diecezji sosnowieckiej.

Na zakończenie Eucharystii od ordynariusza odebrali dekrety ks. Andrzej Nackowski oraz Ewa Łopatka, którzy zostali ustanowieni diecezjalnymi osobami kontaktowymi odpowiedzialnymi za I fazę procesu synodalnego w diecezji sosnowieckiej.

– To są te osoby, do których możecie się zwracać. Podane są numery kontaktowe, adresy mailowe. Oni będą także odpowiedzialni za zebranie i opracowanie w syntetyczny sposób refleksji, które do nich spłyną. Poślą je później do Warszawy i do Watykanu. Jest to życzenie Ojca Świętego, który chce, aby każdy mógł się wypowiedzieć o bolączkach i trudnościach jakie nas spotykają we wspólnym dążeniu do nieba – mówił bp Grzegorz Kaszak, który sprawował Eucharystię w intencji o owoce synodu w diecezji sosnowieckiej i za wszystkich, dzięki którym się on odbywa.

Delegaci i koordynatorzy parafialni otrzymali z rąk biskupa także Vademecum synodalne, dzięki któremu będą wiedzieć, jak przeprowadzić proces synodalny w parafii.

– Każda parafia już posiada swojego delegata. Nad częścią rzeczy będziemy nadal pracować, ponieważ proces synodalny jest długi.  Dzisiaj również we wszystkich parafiach naszej diecezji pod czas ogłoszeń parafialnych proboszczowie kierują komunikat do swoich parafian. Zapraszają wszystkich, bez wyjątku, do wzięcia udziału w procesie synodalnym, do wspólnej rozmowy z proboszczem lub koordynatorem parafialnym. Informują również kto jest koordynatorem prac parafialnych – powiedział w rozmowie z Biurem Prasowym Diecezji Sosnowieckiej ks. Andrzej Nackowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

Ks. Nackowski zauważył także, że do końca nie wiadomo, jakie zmiany wniesie do Kościoła sam synod.

– Idei synodu nie polega na tym, że planujemy jakieś zmiany. Natomiast zasłuchujemy się w Ducha Świętego, który chce do nas coś powiedzieć. Dopiero kiedy razem usłyszymy głos Boga, to wtedy możemy zacząć myśleć, co zrobić, aby ten usłyszany głos Boga wprowadzić w życie – mówił ks. Nackowski.

Ks. Jan Gaik, proboszcz sosnowieckiej katedry zauważył, że Papież pragnie, aby  w synodzie uczestniczyli nie tylko biskupi.

– Papież zaprasza wszystkich ochrzczonych do uczestnictwa w procesie słuchania i rozeznawania woli Bożej dla Kościoła. Również w naszej parafii będą prowadzone konsultacje synodalne przeze mnie oraz parafialnego koordynatora synodu. W ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy się spotykać z grupami parafialnymi, by rozmawiać z nimi na tematy proponowane przez Ojca Świętego.

Od poniedziałku 19 października ruszają specjalne numery telefonów i adres mailowy, na które każdy zainteresowany będzie mógł zgłaszać w ramach synodu swoje refleksje i propozycje dotyczące Kościoła. Natomiast parafialni delegaci i koordynatorzy już rozpoczęli swoją pracę.

Najważniejsze informacje o diecezjalnym etapie Synodu 2021-2023 można znaleźć tutaj.

Mikołaj Wójtowicz/diecezja.sosnowiec.pl
fot. Jarosław Olesiński (DKS)