Komisja liturgiczna KEP przygotowuje wskazania dot. duszpasterstwa chorych

22-02-2017
1015

Prace nad tekstem instrukcji Episkopatu Polski dotyczącej duszpasterstwa chorych i umierających były przedmiotem obrad Komisji Kultu i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, które trwały od 21 do 23 lutego w Warszawie. Podczas spotkania omówiono też m.in. nowe przekłady formularzy mszalnych za zmarłych.

Podczas zebrania członkowie komisji liturgicznej dyskutowali nad nowym tłumaczeniem tekstów duszpasterskiego wprowadzenia do sakramentu bierzmowania. – Chcemy doprecyzować niejasne sformułowania i normy liturgiczne oraz wskazać, co jest istotą sakramentu bierzmowania – wyjaśnia przewodniczący komisji liturgicznej KEP bp Adam Bałabuch.

Dyskutowano także nad kształtem instrukcji Episkopatu Polski dotyczącej duszpasterstwa chorych i umierających. – Instrukcja, jak wskazuje bp Bałabuch, jest odpowiedzią na coraz częstszą praktykę liberalnego podejścia do sprawowania sakramentu namaszczenia chorych – mówi przewodniczący komisji liturgicznej. Wskazuje, że chodzi tu o przypomnienie podstawowych zasad obowiązujących w Kościele, które wskazują kto ma prawo przyjęcia sakramentu namaszczenia.

Świdnicki biskup pomocniczy wskazuje, że do tych zasad zaliczyć trzeba poważny stan choroby i podeszły wiek. – Jest też taka tendencja, że zbyt często zachęca się wiernych do sakramentu namaszczenia. Przepisy wskazują, że ponowne przyjęcie sakramentu możliwe jest, gdy nastąpił nawrót choroby, albo wyraźne pogorszenie stanu zdrowia. Chcemy te normy przypomnieć, by były poprawnie stosowane w duszpasterstwie – powiedział KAI.

Komisja pracowała również nad tekstem nowej instrukcji KEP o muzyce kościelnej. – Dokument mówi o śpiewach w ramach Mszy świętej i innych nabożeństw, o doborze repertuaru i samych wykonawcach – wskazał biskup. Zastrzegł, że oficjalny tekst instrukcji znany będzie po odpowiednich konsultacjach w gronie biskupów i arcybiskupów. Bp Bałabuch wyraził nadzieję, ze dokumentu uda się zatwierdzić na zebraniu plenarnym KEP jeszcze w tym roku.

Kontynuowano także prace nad nowym tłumaczeniem mszału. Tym razem pod dyskusję poddane zostały nowe wersje formularzy mszalnych Mszy za zmarłych oraz Mysz wspólnych o męczennikach.

Obrady Komisji ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów odbywają się cztery razy w roku. Prace tłumaczeniowe nad nowym tłumaczeniem mszału trwają od 2002 roku.

mip,rl/KAI