Z modlitwą zawierzenia na Jasną Górę przybyli przedstawiciele Komisji Maryjnej Episkopatu Polski na czele z przewodniczącym abp. Wacławem Depo. Obrady odbywały się w Domu Pamięci Prymasa Wyszyńskiego. Wśród podejmowanych tematów znalazły się: peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej po Polsce, nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca i kult Niepokalanego Serca Maryi oraz beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i narodowe dziękczynnie za ten dar, które planowane jest na Jasnej Górze.

Przewodniczący Komisji Maryjnej KEP zauważył, że jednym z tytułów, który przysługuje kard. Stefanowi Wyszyńskiemu jest Prymas Jasnogórski, bo „on wszelkie akty zobowiązujące nas do realizacji dróg maryjnych związał z Jasną Górą, jego program to Jasnogórska Maryja”. Dlatego, jak podkreślił abp Depo, „nie wyobrażamy sobie, żeby to miejsce nie było dziękczynieniem narodowym za dar beatyfikacji jego i Matki Czackiej”.
Narodowe dziękczynienie planowane jest na Jasnej Górze we wrześniu, ale szczegóły nie zostały jeszcze podane.

Metropolita częstochowski odnosząc się do rozwijających się różnych inicjatyw związanych z pierwszymi sobotami miesiąca i kultem Niepokalanego Serca Maryi podkreślił, że jest Ono „ratunkiem dla naszego pokolenia wobec współczesnych wyzwań świata”.

O. Mariusz Tabulski, sekretarz Komisji Maryjnej dodał jednak, że konieczne jest wypracowanie wspólnych działań w jedności z Kościołem. – Rozwój nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi, przeżywanie nabożeństw fatimskich 13 dnia miesiąca wiążą się z koniecznością uporządkowania pewnych spraw i pomocą tym, którzy ten kult rozwijają – powiedział paulin. Poinformował, że Komisja i Polskie Towarzystwo Mariologiczne, planują jesienią zorganizowanie spotkania inicjatorów i kustoszów różnych ośrodków związanych z szerzeniem tego kultu. – Chcemy zachęcać świeckich, by te różne inicjatywy były uporządkowane w łączności z Komisją Duszpasterską i Komisją Maryją KEP, bo wielu podejmuje piękne rzeczy, ale są i takie, które rozbiją jedność i wprowadzają bałagan i niepokój. Naszą troską jest pomoc i uporządkowanie pewnych działań, by kult maryjny był pogłębiony, bardziej teologiczny i przemieniał nasze życie, co było ideą i pragnieniem Prymasa Wyszyńskiego – podkreślił o. Tabulski.

– Maryjność w Kościele jest elementem kluczowym i odnawiającym – zauważył ks. prof. Janusz Królikowski, członek komisji i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Jak wyjaśnił „ze wszystkich stron mówi się o kryzysie w Kościele, o reformie w Kościele, a mało się zauważa ten wątek, że wszystkie elementy odnawiające Kościoła zawsze szły w parze z odnową kultu maryjnego. I dlatego jeśli chcemy coś teologicznego, sensownego, tradycyjnego zaproponować, to jest to odnowiona więź z Maryją”.

– Nie potrzeba niczego wymyślać, ale musimy odkryć to, co jest rzeczywistością, a właściwa rzeczywistość Kościoła jest w Maryi i to jest dziedzictwo Soboru Watykańskiego II i wszystkich papieskich pontyfikatów po Soborze – dodał ks. Królikowski. Przypomniał, że tej maryjnej drogi uczył nas kard. Stefan Wyszyński, który na kulcie maryjnym budował zasadę porządku kościelnego i społecznego i który był głęboko przekonany o wstawiennictwie Matki Bożej u Boga.

Pierwsze spotkanie Komisji Maryjnej Episkopatu Polski odbyło się z inicjatywy kard. Stefana Wyszyńskiego w 1956 r. na Jasnej Górze. Pierwszym celem jej działania była realizacja Ślubów Narodu. Obecny kształt polskiej maryjności zawdzięczamy w dużej mierze jej pracom, które trwały do 1996r. Po przerwie w 2017 r. jej działalność została wznowiona.

Komisja zajmuje się szeroko pojętym kultem maryjnym w Polsce i koordynuje działalność mariologiczną różnych środowisk teologicznych.

Członkami Komisji Maryjnej w jej poszczególnych kadencjach byli polscy biskupi, przedstawiciele jasnogórskiego konwentu Ojców Paulinów (przez wiele lat sekretarzem komisji był paulin, o. Paweł Kosiak), członkinie Instytutu Prymasowskiego, wykładowcy mariologii, promotorzy polskich ruchów maryjnych, reprezentantki zgromadzeń zakonnych.

Owocem działania Komisji Maryjnej i głównymi tematami jej prac było szereg inicjatyw, od Jasnogórskich Ślubów Narodu, poprzez peregrynację kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, obchody Roku Maryjnego w Polsce, Jubileuszu 600-lecia obecności Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze aż do przygotowań związanych z Międzynarodowym Kongresem Maryjnym w Częstochowie w 1996 r.

Izabela Tyras @JasnaGóraNews