Komisja mieszana: Biskupi i Wyżsi Przełożeni Życia Konsekrowanego

08-06-2016
1428
Przewodniczący:

bp Artur MIZIŃSKI

Wiceprzewodnicząca:

s. Dolores ZOK SSpS

Sekretarz:

o. Kazimierz MALINOWSKI OFMConv

Członkowie:

bp Łukasz BUZUN OSPPE
bp Ryszard KASYNA
o. Arnold CHRAPKOWSKI OSPPE
m. Barbara LATOCHA
o. Janusz SOK CSsR
m. Weronika SOWULEWSKA OSBCam
Joanna Wójtowicz IS