NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE

N. 5062/20

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek mianował

ks. Artura WAŻNEGO, ojca duchownego kapłanów diecezji tarnowskiej, biskupem pomocniczym tejże diecezji i przydzielił mu stolicę tytularną Mazaca.

Warszawa, 12 grudnia 2020 roku

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski