Komunikat Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

06-10-2013

Komunikat Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

680

W dniach 4 – 6 października 2013 r. odbyło się w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Maryjnym Mariabesyno w Gődőlő koło Budapesztu, doroczne zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, na które przybyli rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z krajów zachodniej Europy – Anglii, Austrii, Danii, Francji, Luxemburga, Niemiec, Szkocji, Szwajcarii, Węgier, Włoch i Polski.

Obradom przewodniczył ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Tegoroczny temat spotkania brzmiał „Media w przekazywaniu wiary”.

W trakcie obrad, wysłuchano trzech referatów: redaktora Marcina Przeciszewskiego, prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej – „Obrona wiary i Kościoła poprzez media”; księdza Marka Ciesielskiego, duszpasterza z Bonn – „Duszpasterstwo w konfrontacji ze współczesnością – media w duszpasterstwie parafialnym” ojca Andrzeja Koprowskiego SJ, dyrektora programowego Radia Watykańskiego – „Media w przekazywaniu wiary”.

Doceniono rolę mediów w duszpasterstwie parafialnym oraz wskazano na konieczność coraz bardziej profesjonalnego korzystania ze współczesnych środków komunikacyjnych w ewangelizacji. Uczestnicy obrad z wielkim niepokojem zauważyli zdecydowanie antykościelny charakter dużej części mass-mediów w Polsce, a z uznaniem odnieśli się do działalności mediów katolickich. Obrady stały się też okazją do wymiany doświadczeń w różnych dziedzinach duszpasterskich.

Poruszono także tematykę związaną z organizacją i przebiegiem pielgrzymki duchownych do Rzymu na zakończenie Roku Wiary, jaka odbędzie się w dniach od 18-21 listopada br.

Spotkanie zakończyło się celebrą Mszy świętej we wspólnocie polskiej przy parafii personalnej w Budapeszcie prowadzonej przez księdza Karola Kozłowskiego SChr. we współpracy z Siostrami Misjonarkami Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. We Mszy Świętej uczestniczył także Pan Roman Kowalski, ambasador RP na Węgrzech.

Ustalono, że zebranie Rady w przyszłym roku zostanie poświęcone duszpasterstwu emigracyjnemu w kontekście współczesnych zagadnień antropologicznych.

 

Ks. Krzysztof Tyliszczak SChr
Sekretarz Generalny