Komunikat prasowy po spotkaniu Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

08-02-2015

Warszawa, dnia 8.02.2015 r.

1184

W dniach 6 – 8 lutego 2015 roku, w Biurze Duszpasterstwa Emigracji Polskiej przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej / PRDEZ /.

PRDEZ została utworzona w 1992 roku, w jej skład wchodzi 60 osób, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Ks. Biskup Wiesław Lechowicz, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady w składzie: ks. Prałat Stefan Wylężek – Wiceprzewodniczący Rady, Rektor PMK w Anglii i Walii; prof. dr Piotr Małoszewski z Niemiec– Wiceprzewodniczący Rady; ks. dr Krzysztof Tyliszczak – Sekretarz Rady, Kanclerz PMK w Anglii i Walii; ks. Infułat Stanisław Jeż – Rektor PMK we Francji; ks. Prałat Stanisław Budyń – Rektor PMK w Niemczech; pani dr Anna Łucka z Francji; pan Andrzej Michalski z Austrii i pan Zenon Handzel z Anglii.

Obradom przewodniczył Biskup Wiesław Lechowicz. W spotkaniu uczestniczyli w charakterze zaproszonych gości: Ks. Biskup Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski i ks. Prałat Piotr Żendzian, Prezes Stowarzyszenia Polskich Księży w USA oraz pan Marcin Przeciszewski Prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Prezydium podsumowało działalność Rady w mijającym roku oraz  przygotowało plan pracy duszpasterskiej na bieżący rok w tym program spotkania plenarnego PRDEZ, które odbędzie się w Rzymie w dniach od 2 do 4 października. Tematem tego spotkania będzie Duszpasterstwo Małżeństw i Rodzin na Emigracji. Prezydium zapoznało się także z sytuacją Kościoła w Polsce i z problemami związanymi z duszpasterstwem Rodzin. Wyrażając troskę o Polskie Rodziny, Prezydium stanowczo sprzeciwiło się decyzji parlamentarzystów głosujących za przyjęciem ustawy o ratyfikacji Konwencji CAHVIO. Prezydium podziela w całości stanowisko Episkopatu Polski w tej sprawie wyrażone w liście skierowanym na ręce Marszałka Sejmu RP. Obrady zakończyła Msza Święta celebrowana przez Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.