Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

25-08-2002

Przemyśl, 25 sierpnia 2002 r.

1068

Rada Stała zebrana w Przemyślu w imieniu Konferencji Episkopatu Polski wyraziła ogromną wdzięczność Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II za trud Jego ostatniej pielgrzymki do naszej Ojczyzny. Mając w żywej pamięci niezapomniane dni papieskich nawiedzin, pragniemy z całego serca podziękować Ojcu Świętemu za ukazanie nam na nowo bogactwa tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Orędzie to jest wielkim przesłaniem na początek nowego tysiąclecia nie tylko dla nas Polaków ale dla całego świata. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach uczestniczyliśmy w doniosłym akcie zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.

Dziękujemy Ojcu Świętemu za beatyfikację czterech świadków miłosierdzia: Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa Warszawy, Jana Beyzyma, jezuity, „posługiwacza trędowatym”, Jana Balickiego, kapłana oraz Sancji Janiny Szymkowiak, serafitki. Są oni dla nas przykładami jak można w duchu miłosierdzia służyć potrzebującym.

Na słowa uznania i wdzięczności zasługują pielgrzymi, którzy nie szczędząc trudu, tak licznie przybyli na spotkanie z Ojcem Świętym, dając tym wyraz miłości i przywiązania do Piotra naszych czasów. Dziękujemy Archidiecezji Krakowskiej oraz wszystkim służbom za wysiłek związany z organizacją papieskiego spotkania i gościnne przyjęcie tak licznej rzeszy pielgrzymów.

Obecnie trzeba się zastanowić nad tym jak bogactwo papieskiego nauczania o Bożym Miłosierdziu wprowadzić w życie codzienne, aby być wiernymi łasce danej nam od Pana. Zapraszamy zatem wszystkich do pogłębionej lektury tekstów przesłania, które jeszcze bardziej uwrażliwi nas na potrzeby ubogich. Już dziś okazujmy miłosierdzie wobec naszych braci w Czechach, w Niemczech, Austrii, a także i w Chinach, którzy doświadczyli wielkiej tragedii powodzi.

Bożemu Miłosierdziu polecamy wszystkie ważne problemy, którymi żyje obecnie nasza Ojczyzna. Z wdzięcznością myślimy o rolnikach, którzy z takim mozołem i oddaniem zbierają tegoroczne plony ziemi, troszcząc się o to, aby nic się nie zmarnowało. Módlmy się, aby szanowano ich pracę i traktowano ją sprawiedliwie. Zawierzamy Bożemu Miłosierdziu dzieci i młodzież, które za kilka dni rozpoczną nowy rok szkolny. Zachęcamy młodych braci i siostry, aby z nowym zapałem podjęli trud pogłębiania swojej wiedzy, łącząc go z wysiłkiem dojrzewania w wierze.

Pamiętamy również o zbliżających się wyborach samorządowych. Już teraz powinniśmy się zastanowić nad kandydatami na radnych, wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, którzy będą potrafili w swojej pracy łączyć profesjonalizm w działalności samorządowej z moralnością inspirowaną nauką społeczną Kościoła.

W przededniu Uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej modlimy się za Jej przyczyną w intencji Kościoła w Polsce, polecając Opatrzności nowe wyzwania stojące przed nami.

Podpisali: członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

na czele z Księdzem Prymasem

Przemyśl, 25 sierpnia 2002 r.