Komunikat z 331. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

09-03-2005

Warszawa, 9 marca 2005 r.

3610

W dniach 8-9 marca 2005 r. w Warszawie obradowali biskupi polscy wraz z Księdzem Prymasem na 331. zebraniu plenarnym. W obecności Nuncjusza Apostolskiego pracami kierował ks. abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu. W obradach wzięli także udział przedstawiciele następujących Episkopatów Europy: Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Litwy, Mołdawii, Rumunii, Słowacji,
Węgier, Włoch.

1. Pasterze Kościoła razem z całym narodem łączą się z Ojcem Świętym, który cierpi na oczach całego świata. Wystosowali również list do Jana Pawła II zapewniając o modlitwie i przekazując życzenia powrotu do zdrowia. Jednocześnie biskupi proszą wiernych, aby nie ustawali w modlitwie w intencjach Ojca Świętego, podobnie jak to było w czasach apostolskich, gdy Kościół modlił się nieustannie za Piotra Apostoła (por. Dz 12, 5).

2. Wiodącym tematem pierwszego dnia obrad było zagadnienie stałej formacji kapłanów. Wdzięczni Bogu za liczne powołania do służby w Kościele, biskupi starali się rozeznać aktualny stan i sytuację polskiego duchowieństwa. W wielu wypowiedziach pojawiały się słowa wdzięczności pod adresem naszych księży, którzy swoją gorliwą posługą kształtują oblicze Kościoła katolickiego w Polsce. Wzorem dla nich są po dziś dzień np. kapłani-męczennicy z czasów II wojny światowej. Będą oni wspominani na dziękczynnych uroczystościach w Kaliszu 29 kwietnia br. w 60. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. Księża biskupi podkreślali także konieczność stałej, pogłębionej i wszechstronnej formacji duchownych, którzy każdego dnia muszą odpowiadać na wyzwania, jakie niesie współczesny świat. Te refleksje zostały wzbogacone obszernymi wypowiedziami obecnych na obradach przedstawicieli Episkopatów Europy.

3. Biskupi omówili przebieg Roku Eucharystii w Polsce. Jego najważniejszym wydarzeniem będzie krajowy Kongres Eucharystyczny, który odbędzie się w Warszawie w dniach 18-19 czerwca br. Do udziału w Kongresie są zaproszeni przedstawiciele wszystkich polskich diecezji oraz Polonii.

4. Pochylając się nad programem duszpasterskim Kościoła w Polsce na rok bieżący, biskupi zwracają szczególną uwagę na peregrynację rzymskiego obrazu Matki Bożej Stolicy Mądrości, który od grudnia 2004 r. nawiedza wszystkie ośrodki akademickie naszego kraju. Peregrynacja ta wchodzi także w zakres przygotowań do Światowego Dnia Młodzieży. Odbędzie się on pod przewodnictwem Ojca Świętego w połowie sierpnia br. w Kolonii. Biskupi polscy już teraz zapraszają polską młodzież do udziału w tym ważnym wydarzeniu.

5. Episkopat Polski wyraża nadzieję, że Rok Eucharystii wzmocni wiarę i cześć do Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Biskupi z miłością przypominają, że tylko do pasterzy Kościoła należy wdrażanie szczegółowych norm dotyczących sprawowania Eucharystii. Biskupi zgromadzeni na zebraniu plenarnym jednogłośnie przyjęli, że w Polsce Komunii św. udziela się przez podanie Hostii wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś poprosi, gestem wyciągniętej dłoni, o Komunię św. na rękę, należy mu Jej w taki sposób udzielić.

6. Biskupi ogłosili normy dotyczące występowania duchownych i osób zakonnych w programach radiowych i telewizyjnych. Normy te zostały zatwierdzone dekretem Stolicy Apostolskiej z dnia 7 stycznia br.

7. Pasterze Kościoła z wielkim zatroskaniem patrzą na aktualną sytuację naszego Kraju. Z uznaniem przyjmują odważne i słuszne dążenia do ukazania prawdziwych dziejów Polski a zwłaszcza historii II wojny światowej i jej następstw dla naszego narodu. Smutkiem napawa brak odpowiedzialności elit gospodarczych i politycznych za wspólne dobro Polaków. W dalszym ciągu trwa proces ubożenia wielu środowisk i ogromne bezrobocie. Wielki kryzys przeżywa służba zdrowia. Niepokoi stan wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Biskupi przypominają o realnych wartościach, których respektowanie jest przejawem autentycznego humanizmu i patriotyzmu. Wartością podstawową jest życie. W związku z tym Konferencja Episkopatu wyraża uznanie, za to że polski parlament miał odwagę opowiedzieć się po stronie życia nienarodzonych. Jednocześnie biskupi wyrażają nadzieję, że zostanie również odrzucony nieludzki zamysł legalizacji eutanazji. Niezbywalną wartością jest również rodzina. Wobec fali fikcyjnych rozwodów Episkopat raz jeszcze apeluje o przyspieszenie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych w taki sposób, aby rzeczywiście służyły one dobru każdej rodziny. Należy się spodziewać, że także projekt ustawy o związkach homoseksualnych nie znajdzie uznania w oczach polskich parlamentarzystów.

8. W miesiącu maju a zwłaszcza w uroczystość Królowej Polski będziemy modlili się gorąco za naszą Ojczyznę. Z tą uroczystością łączymy prośby do Opatrzności Bożej o wybudowanie w Warszawie przyrzeczonej 200 lat temu świątyni. Wznoszony kościół jest nie tylko wypełnieniem wotum z końca XVIII wieku, ale także znakiem wchodzenia wspólnoty narodowej w odpowiedzialną przyszłość ludów Europy. Taca zbierana w niedzielę 1 maja br. w kościołach całej Polski będzie przeznaczona na budowę świątyni-wotum w stolicy. Natomiast w niedzielę 8 maja w uroczystość św. Stanisława, biskupa krakowskiego, kiedy przypadnie także 60. rocznica zakończenia II wojny światowej, będziemy wypraszać u Boga łaskę pokoju wewnętrznego i zewnętrznego dla naszej Ojczyzny.

9. Przeżywamy Wielki Post. W kościołach całej Polski trwają rekolekcje i dni skupienia; odprawiane są nabożeństwa pokutne, drogi krzyżowe i Gorzkie Żale. Cenimy trud naszych duszpasterzy oraz postawę wiernych, spragnionych Słowa Bożego i łaski sakramentów. Na te dni nawrócenia, jak i na radosne Święta Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, Biskupi zgromadzeni na zebraniu plenarnym w Warszawie udzielają Ojczyźnie pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy zgromadzeni na 331. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 9 marca 2005 r.