Komunikat z 332. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

18-06-2005

Warszawa, 18 czerwca 2005 r.

785

W dniach 17-18 czerwca 2005 r. w Warszawie obradowali biskupi polscy na 332. zebraniu plenarnym. W obecności Nuncjusza Apostolskiego i Kardynała Prymasa pracami kierował Ks. Abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu. Obrady rozpoczęły się w przeddzień III Krajowego Kongresu Eucharystycznego, którego motyw przewodni wyraża prośba: Panie, pozostań w naszych rodzinach. Biskupi rozważali tajemnicę Eucharystii jako sakramentu obecności Boga między ludźmi, niosącej wezwanie do pojednania i pokoju.

1. W duchu odpowiedzialności za budowanie wspólnoty Wieczernika biskupi przyjęli tekst posłania dotyczący przebaczenia i pojednania między wiernymi Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie a wiernymi Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Przypominając o ewangelicznej jedności wiernych w Chrystusie, pasterze Kościoła zaapelowali o wzniesienie się ponad polityczne podziały i historyczne zaszłości. Wierność słowom Modlitwy Pańskiej każe nam wołać do Boga: Przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

2. Biskupi nawiązali do postawy pojednania wyrażonej 40 lat temu, w dniach kończącego się Soboru Watykańskiego II, w pamiętnym Orędziu biskupów polskich do biskupów niemieckich. Zapoznali się także z projektem wspólnego oświadczenia obu Konferencji Biskupich na temat chrześcijańskiej odpowiedzialności za pogłębianie dzieła pojednania między narodami niemieckim i polskim.

3. W zebraniu plenarnym wzięli udział biskupi z innych krajów: Białorusi, Danii, Hiszpanii, Kazachstanu, Rosji, Ukrainy i Uzbekistanu. Podzielili się oni refleksjami na temat trudnych, lecz mimo wszystko niosących nadzieję, doświadczeń swych Kościołów lokalnych.

4. Odnosząc się do obecnych dyskusji na temat zasobów archiwalnych zgromadzonych przez służby specjalne PRL, biskupi podkreślają, że zgodnie z nauczaniem Kościoła każdy człowiek ma prawo do dobrego imienia. Godności człowieka nie wolno traktować instrumentalnie ani podporządkowywać jej celom politycznym. Ujawniania dokumentów wspomnianych służb nie można dokonywać w atmosferze intryg i pomówień, bez umożliwienia obrony osobie oskarżanej. Przede wszystkim zaś nie wolno zapominać o podstawowej odpowiedzialności osób i instytucji, które łamały ludzkie sumienia, tworząc system bezprawia i zakłamania a dziś nie potrafią się zdobyć na wyrażenie elementarnej skruchy.

5. Do upadku systemu komunistycznego przyczyniły się protesty robotników Poznania (1956), Wybrzeża (1970), Radomia i Ursusa (1976). O jego ostatecznym załamaniu się zadecydował protest polskiego społeczeństwa 25 lat temu. Niewątpliwą inspiracją przemian był wybór Jana Pawła II oraz papieskie nauczanie na temat godności osoby ludzkiej. Biskupi zaprosili wiernych do dziękczynienia Bogu za błogosławione skutki zrywu solidarnościowego, który doprowadził do odzyskania pełnej wolności przez Polskę i inne państwa Europy środkowo-wschodniej.

6. Biskupi wzięli udział w uroczystościach beatyfikacyjnych Sług Bożych ks. Władysława Findysza, ks. Ignacego Kłopotowskiego i ks. Bronisława Markiewicza. Nowi błogosławieni potrafili w trudnych warunkach dawać świadectwo heroicznej wierności Ewangelii. Wskazując na ich przykład, pasterze apelują o budowanie cywilizacji miłości poprzez przezwyciężanie postawy zniechęcenia i przeciwdziałanie narastającym w naszej Ojczyźnie konfliktom moralnym i społecznym.

7. Podsumowując kończący się rok szkolny, biskupi wyrażają słowa wdzięczności rodzicom, nauczycielom i katechetom za całoroczny trud wychowania. Na progu wakacji pasterze przypominają o potrzebie dawania świadectwa wierze, zwłaszcza przez udział w niedzielnej Mszy Świętej. Eucharystyczna postawa uwielbienia Boga za wszelkie dary Jego dobroci powinna przenikać życie chrześcijanina zarówno w pracy, jak i w czasie wakacyjnego wypoczynku.
Podpisali Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy
zgromadzeni na 332. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski


Warszawa, 18 czerwca 2005 r.