Komunikat ze wspólnego spotkania przedstawicieli Kościoła katolickiego w Polsce i na Ukrainie

Warszawa, 9.06.2015 r.

0
1519

W bieżącym roku mija 10. rocznica od historycznego momentu, gdy w Warszawie i we Lwowie – w dniach 19 i 25 czerwca 2005 roku, z okazji Roku Eucharystycznego – biskupi greckokatoliccy Ukrainy i rzymskokatoliccy Polski wydali wspólny list pasterski z okazji aktu wzajemnego przebaczenia i pojednania. Nawoływali w nim do wzniesienia się ponad polityczne poglądy i historyczne zaszłości, ponad kościelne obrządki i narodowość – ukraińską i polską, aby z mocą wypowiedzieć słowa: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.

Ukraińcy i Polacy mają w swej historii wiele kart dobrosąsiedzkiego współistnienia i wspólnych heroicznych czynów, niestety pamięć przechowuje o wiele wyraziściej dramatyczne wspomnienia konfrontacji niż harmonijnej współpracy. Obydwa nasze narody przeżyły straszne tragedie XX wieku, doznając ogromnych zniszczeń ze strony totalitarnych reżimów – nazistowskiego, komunistycznego oraz skrajnego nacjonalizmu. Ukraińcy i Polacy nieraz pomagali jedni drugim przetrwać te trudne doświadczenia. Wyrażamy nasze szczere współczucie rodzinom tych, którzy zginęli bądź ucierpieli w wyniku działań wojennych, pragniemy czynić wszystko co w naszej mocy, aby propagować pokój w relacjach międzyludzkich i międzynarodowych. Dlatego obejmujemy chrześcijańskim spojrzeniem zarówno tragiczną przeszłość, jak i obecną dramatyczną sytuację w Ukrainie Wschodniej, zawierzając ją Bożemu miłosierdziu, a w modlitwie skierowanej do Pana dziejów prosimy, by uleczył rany historii narodów Europy Środkowo–Wschodniej.

Ważnym zadaniem stojącym przed naszymi Kościołami jest zagwarantowanie, by – budując dzisiejsze relacje między narodami i myśląc o wspólnej przyszłości – wspierać się tylko dobrymi duchowymi doświadczeniami i autentycznością Ewangelii. Pragniemy bardzo, aby dzieło pojednania narodów – polskiego i ukraińskiego – było kontynuowane poprzez konkretną współpracę, wzajemny szacunek, porozumienie i wsparcie między przedstawicielami naszych narodów i Kościołów, aby w ten sposób dawać świadectwo jedności w różnorodności i odpowiedzieć na ekspansję sekularyzmu i wojskową agresję idącą ze Wschodu.

Wyrażamy ogromną nadzieję, iż program wypracowany przez zespoły do wzajemnych kontaktów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce i Kościołów greckokatolickiego i rzymskokatolickiego na Ukrainie przerodzi ideę partnerstwa między parafiami obu państw w bezpośrednie kontakty międzyludzkie, wzajemne wizyty oraz dzielenie się duszpasterskim doświadczeniem. Istotną sprawą jest również dążenie do sprawiedliwej restytucji dóbr kościelnych i uregulowanie kwestii własności świątyń.

Niech Chrystus Pan pomoże polskiemu i ukraińskiemu narodowi umocnić dobre sąsiedztwo, abyśmy mogli dzielić się naszym duchowym bogactwem na większą chwałę Bożą!

 

Arcybiskup Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski

 Arcybiskup Większy Kijowsko–Halicki Światosław Szewczuk,
Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego

 Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki,
Metropolita Lwowski
Przewodniczący Konferencji Biskupów Rzymskokatolickich Ukrainy

 Arcybiskup Jan Martyniak
Metropolita Przemysko–Warszawski

BRAK KOMENTARZY