Kondolencje Przewodniczącego Episkopatu po śmierci abp. Bolesława Pylaka

0
317

Dziękuję Bogu za długie i owocne życie biskupa Bolesława – napisał abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w kondolencjach po śmierci abp. Bolesława Pylaka, arcybiskupa seniora archidiecezji lubelskiej.

Publikujemy pełny tekst kondolencji:

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito,

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam kondolencje po śmierci księdza biskupa Bolesława Pylaka arcybiskupa seniora archidiecezji lubelskiej, który zasnął dziś w Chrystusie w wieku 97 lat, w jubileuszowym 50. roku biskupstwa i w 71. roku kapłaństwa.

Pogrążoną w żałobie i smutku archidiecezję lubelską zapewniam o modlitwie i duchowej bliskości całego Kościoła, który jest w Polsce.

Dziękuję Bogu za długie i owocne życie biskupa Bolesława, profesora nauk teologicznych, wykładowcy i wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, biskupa pomocniczego diecezji lubelskiej, a od 1975 jej biskupa diecezjalnego, wreszcie od 1992 roku arcybiskupa metropolity lubelskiego, wielkiego kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, inicjatora II Synodu Diecezji Lubelskiej.

Dziękuję Bogu za jego zaangażowanie w ramach prac Konferencji Episkopatu Polski, jako na członka Rady Głównej, Rady Naukowej, Komisji ds. KUL oraz  Komisji Maryjnej.

Pocieszające słowa nadziei przynosi nam Słowo Boże dzisiejszej liturgii, które w psalmie responsoryjnym mówi:

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *

a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,

bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *

i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

 Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *

pełnię radości przy Tobie

i wieczne szczęście *

po Twojej prawicy».

(Por. Ps. 16,9-11)

Ufam, że zmarły biskup Bolesław – w myśl swojego biskupiego zawołania „W Tobie Panie zaufałem” – cieszy się wieczną obecnością w domu naszego Ojca.

W smutku i z chrześcijańską nadzieją,

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

BRAK KOMENTARZY