Życie i pracę Zmarłego cechowały umiłowanie poszukiwania i wypełniania Bożej woli i podporządkowania jej całego życia – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście kondolencyjnym po śmierci bp. Stanisława Kędziory, biskupa pomocniczego seniora diecezji warszawsko-praskiej.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki złożył wyrazy współczucia rodzinie, bliskim oraz wszystkim wiernym, których dotknęła śmierć bp. Stanisława Kędziory. „Ufam, że mistyczne poznanie Boga, któremu bp Stanisław Kędziora poświęcił swoją pracę naukową, realizuje się dziś w sposób bezpośredni w wieczności. Jego osobę powierzam Bożemu Miłosierdziu za wstawiennictwem wszystkich świętych” – czytamy w liście kondolencyjnym.

Publikujemy treść listu:

Warszawa, dnia 29 grudnia Roku Pańskiego 2017

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie!

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam wyrazy współczucia rodzinie, bliskim oraz wszystkim wiernym, których dotknęła śmierć bp. Stanisława Kędziory, biskupa pomocniczego seniora diecezji warszawsko-praskiej.

Bp Stanisław odszedł do Domu Ojca po 60 latach kapłańskiej służby, w tym po przeszło 30 latach wypełniania biskupiego posługiwania. Życie i pracę Zmarłego cechowały umiłowanie poszukiwania i wypełniania Bożej woli i podporządkowania jej całego życia. Znalazło to swój wyraz w Jego biskupim zawołaniu „Według Słowa Twego”.

Składam dzięki Bogu za wierną i gorliwą pracę Zmarłego, najpierw jako wikariusza, katechety, proboszcza, dziekana dekanatu Warszawa-Śródmieście, członka Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów, wykładowcy teologii dogmatycznej, prefekta i wicerektora seminarium warszawskiego, a wreszcie biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej i biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej.

Dziękuję Bogu za hojne zaangażowanie śp. Biskupa Stanisława w ramach struktur Konferencji Episkopatu Polski, tj. Komisji ds. Duchowieństwa, Komisji ds. Duszpasterstwa Akademickiego, Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Komisji ds. Wychowania Katolickiego.

Ufam, że mistyczne poznanie Boga, któremu bp Stanisław Kędziora poświęcił swoją pracę naukową, realizuje się dziś w sposób bezpośredni w wieczności. Jego osobę powierzam Bożemu Miłosierdziu za wstawiennictwem wszystkich świętych.

Dobry Jezu, a nasz Panie…

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

_____________________

Jego Ekscelencja
Bp Romuald KAMIŃSKI
Biskup Warszawsko-Praski

BRAK KOMENTARZY