Kondolencje Przewodniczącego Episkopatu po śmierci ks. Mariana Babuli CSMA

16-06-2017
3151

15 czerwca 2017 roku zmarł w Rzymie ks. Marian Babula CSMA, długoletni pracownik Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

W imieniu polskich biskupów kondolencje – na ręce przełożonego generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła – złożył ks. abp Stanisław Gądecki przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Poniżej publikujemy treść telegramu kondolencyjnego.

_____________________________________________________________

Warszawa, dnia 16 czerwca 2017 roku

 

Przewielebny Ojcze Generale,

ze smutkiem przyjąłem informację o nagłej śmierci księdza Mariana Babuli CSMA, długoletniego pracownika Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, prokuratora generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, postulatora procesu kanonizacyjnego ks. Bronisława Markiewicza, m. Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej i bp. Zygmunta Łozińskiego.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam wyrazy współczucia rodzinie, bliskim oraz współbraciom zmarłego.

Ksiądz Marian z oddaniem i poświęceniem służył swojemu zgromadzeniu zakonnemu, Kościołowi w Polsce i w świecie, zwłaszcza poprzez swoją gorliwą pracę dla Stolicy Apostolskiej i kolejnych papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

Powściągliwość i praca – cechy tak bardzo cenione przez założyciela zgromadzenia księży michalitów – stają się doskonałym opisem życia zmarłego, ukazując bogactwo jego ducha, siłę osobowości i oddanie Chrystusowi w Kościele.

Przyzywam wstawiennictwa wielkiego patrona zgromadzenia świętego Michała Archanioła, prosząc dla zmarłego o życie wieczne słowami modlitwy, którą codziennie powtarzają księża michalici:

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną[…]

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Biskupów Europu (CCEE)

 

____________________________________________________
Przewielebny
O. Dariusz Wilk
Przełożony Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła
Kuria Generalna
al. J. Piłsudskiego 248/252
05-270 Marki