W miniony czwartek, w wieku 83 lat, zmarła Leonarda Wejman – mama biskupa pomocniczego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej prof. Henryka Wejmana oraz ks. dr. hab. Grzegorza Wejmana, profesora i wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W telegramie kondolencyjnym abp. Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zapewnia o modlitwie w intencji zmarłej i wszystkich pogrążonych w żałobie.

Poniżej treść kondolencji:

Warszawa, dnia 24 czerwca 2017 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

ze smutkiem przyjąłem informację o śmierci mamy Księdza Biskupa ś.p. Leonardy Wejman. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski zapewniam o modlitwie w intencji zmarłej oraz w intencji wszystkich pogrążonych w żałobie.

W miniony czwartek, w dniu śmierci ś.p. Leonardy, Kościół w Liturgii Słowa czytał fragment z Ewangelii św. Mateusza, w którym słyszeliśmy, jak Jezus uczył swoich uczniów zwracać się do Boga – „Ojcze…”.

Ś.p. Leonarda, była tą, którą zwracała się do Boga tymi słowami każdego dnia i równocześnie była pierwszą osobą, która nauczyła swojego syna powtarzać: „Ojcze nasz…”, stając się tym samym nauczycielką wiary przyszłego pasterza Kościoła.

Powierzam osobę zmarłej miłosierdziu Bożemu ufając, że w niebieskiej ojczyźnie znalazła już miejsce przygotowane przez Ojca.

Łącząc się w smutku,

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

________________________________________________
Jego Ekscelencja
Bp Henryk WEJMAN
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej