W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym podziękować Bogu za życie tego Kapłana, który oddał się całkowicie służbie Chrystusowi w Kościele, tak w wymiarze diecezjalnym, jak i ogólnopolskim – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, w kondolencjach na uroczystości pogrzebowe śp. ks. Mariana Roli, wiceoficjała Sądu Metropolitalnego Warszawskiego, wieloletniego rektora Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

Ze względu na udział w zebraniu plenarnym Rady Konferencji Episkopatów Europy w Rzymie Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski nie mógł w dniu pogrzebu przybyć do Warszawy. W liście zapewnił o bliskości z wszystkimi uczestnikami uroczystości pogrzebowych oraz o swojej modlitwie w intencji Zmarłego. Wczoraj rano abp Gądecki ofiarował Mszę Świętą w intencji śp. ks. Mariana Roli przy grobie św. Jana Pawła II.

BP KEP

Publikujemy pełen tekst kondolencji:

Rzym, dnia 24 września 2021 roku

Eminencjo,
Najdostojniejszy Księże Kardynale,

Ze smutkiem przyjąłem informację o śmierci śp. Księdza dr. Mariana Roli – prałata honorowego Jego Świątobliwości, kanonika honorowego Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej, kanonisty, wcześniej prefekta alumnów w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie,  wiceoficjała Sądu Metropolitalnego tejże archidiecezji i wieloletniego rektora Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

Bardzo pragnąłem uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach pogrzebowych Księdza Prałata Roli, jednakże – w związku z moim udziałem w zebraniu plenarnym Rady Konferencji Episkopatów Europy w Rzymie – nie mogłem przybyć do Warszawy.

Z tego właśnie powodu – tą drogą – chciałbym zapewnić o mojej duchowej bliskości z wszystkimi uczestnikami uroczystości pogrzebowych, a przede wszystkim o mojej modlitwie w intencji Zmarłego, za którego wczoraj  rano ofiarowałem Mszę Świętą u grobu św. Jana Pawła II.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym podziękować Bogu za życie tego Kapłana, który oddał się całkowicie służbie Chrystusowi w Kościele, tak w wymiarze diecezjalnym, jaki i ogólnopolskim – a przez posługę rektora jednego z najstarszych rzymskich kolegiów – również w wymiarze powszechnym.

Jego ciało powierzamy ziemi, duszę Bogu, oczekując chwalebnego dnia zmartwychwstania.

Niech odpoczywa w pokoju!

 

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 

__________________
Jego Eminencja
Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski