Zmiana epokowa czy zmiana epoki? Ekologia nie może być religią. Prawo do integralnego rozwoju powinno być wpisane w prawa człowieka. Prawa natury także domagają się swoich praw. O tych i innych zagadnieniach debatowali uczestnicy czterodniowej konferencji pt. „Krzyk stworzenia jako wyzwanie do rozmowy ekologicznej”, zorganizowanej w Monachium w ramach prac Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).

„Ekologia nie może być religią, ale religia powinna się odnosić do ekologii przede wszystkim w wymiarze moralnym i etycznym” – mówił w czasie wykładu prof. Markus Vogt z Monachium.

Biskup Antonín Basler z Ołomuńca podkreślał, że nawet małe kraje jak Czechy, a w nich także wspólnota katolicka mają swoją misję do wypełnienia na rzecz stworzenia. Wszyscy uczestnicy konferencji byli zgodni, że mówiąc o potrzebie poszanowania środowiska naturalnego należy przede wszystkim pamiętać także o samym człowieku i jego prawie do integralnego rozwoju.

W tym kontekście Gerard Moorman z Holandii apelował o to, aby dołożyć wszelkich starań w celu lepszego rozumienia, czym jest nawrócenie ekologiczne, które musi być prawidłowo osadzone w nawróceniu religijnym i relacji do osobowego Boga.

Natomiast Bohdan Dzyurakh, ukraiński biskup grecko-katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego posługujący w Niemczech i krajach Skandynawii, podkreślał, iż prawo do integralnego rozwoju, prawo do godnego życia w aspekcie ekologii powinno być wpisane w prawa człowieka.

„Rolą Kościoła, Papieża i Watykanu jest intensywne podejmowanie działań w przestrzeni Wspólnoty międzynarodowej, aby jak najskuteczniej i najszybciej przyczyniać się do wprowadzania pewnych zmian w życiu społecznym, w prawodawstwie w przestrzeni międzynarodowej i poszczególnych państwach, by w ten sposób wspierać i chronić integralny rozwój człowieka na całym świecie” – mówił dr Tebaldo Vinciguerra z watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Również bardzo ciekawy głos nadszedł z Belgii, gdzie przedstawiono temat istnienia i zatrudnienia w każdej diecezji osoby, która byłaby specjalnie oddelegowana do tematów związanych z aktywnością w obszarze ekologii. Na tym tle z uznaniem i zainteresowaniem przyjęto informację o utworzeniu Zespołu Laudato Si w ramach Konferencji Episkopatu Polski, któremu przewodniczy bp Tadeusz Lityński, oraz mianowaniu w 32 diecezjach duszpasterzy Środowisk Laudato Si w naszym kraju.

Na zakończenie konferencji wspólne wystąpienie mieli bp Bohdan Dzyurakh oraz prof. William Barbieri z USA. Było ono poświęcone tematowi katastrofy ekologicznej w wyniku wojny w Ukrainie. Przedstawiono w formie reportażu fotograficznego sytuację, jaka powstała w wyniku wojny, ale również pokazano, że jest to niewątpliwie dramat wielu ludzi, ale także dramat jako katastrofa ekologiczna. A sama wojna jest skutkiem silnych interesów i braku poszanowania prawa człowieka do życia i jego integralnego rozwoju.

W konferencji wzięli udział osoby świeckie, biskupi i inni duchowni jako delegaci poszczególnych episkopatów z krajów europejskich, ale także m.in. z USA oraz wybranych Kościołów chrześcijańskich, które nie przynależą do CCEE. W gronie uczestników było także wielu specjalistów z zakresu ekologii oraz przedstawicieli środowisk katolickich aktywnie działających na rzecz ochrony środowiska. Konferencja była obfitowała w wiele refleksji z zakresu teologii stworzenia oraz relacji człowieka do Boga Ojca Stworzyciela.

Konferencja odbyła się w Monachium w dniach od 9 do 12 czerwca br. na Katolickiej Akademii w Bawarii.

ks. Zbigniew Kucharski
Sekretarz Zespołu Laudato Si przy Radzie KEP ds. Społecznych

Fot. ks. Zbigniew Kucharski
(Na zdjęciu: dr Miklos Zsolt Szilvacsku, bp Janos Szekely, ks. Zbigniew Kucharski)