20 października br. w gmachu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbędzie się konferencja naukowa „Karol Wojtyła -Jan Paweł II – człowiek Soboru Watykańskiego II”. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski przez abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP, bp. Wiesława Śmigla, ordynariusza diecezji toruńskiej oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

Wydarzenie jest częścią obchodów wspomnienia Jana Pawła II w województwie kujawsko-pomorskim, które przypada 22 października.

Obrady odbędą się w czwartek 20 października w gmachu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2. Początek godz. 9.30. Goście i uczestnicy stacjonarni proszeni są o przybycie do godz. 9.15. Całość będzie transmitowana na kanale YouTube Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem konferencji jest przypomnienie XXI Soboru Powszechnego (1962–1965), najważniejszego wydarzenia w historii Kościoła katolickiego w minionym stuleciu, dzieła dwóch wielkich papieży Jana XXIII i Pawła VI oraz prawie trzech tysięcy ojców soborowych. Jednym z nich był patron Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Przybliżony zostanie udział przyszłego papieża w obradach soborowych, przypomnimy jego aktywny wkład w prace komisji soborowych oraz wysiłek w przygotowanie dokumentów końcowych Vaticanum Secundum, to bowiem na Soborze Watykańskim II narodził się „nowy Karol Wojtyła”. Sobór stał się miejscem jego dojrzewania intelektualnego, szybkiego dorastania do roli arcybiskupa metropolity krakowskiego, godności kardynała i jednego z najbliższych współpracowników Pawła VI, a następnie do objęcia 16 października 1978 r. Tronu Apostołów.

Referaty wygłoszą: ks. prof. dr hab. Janusz Bujak; dr hab. Paweł Skibiński, prof. UW; dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK; ks. dr Paweł Kummer; ks. dr hab. Robert Skrzypczak, prof. AKW; dr hab. Wojciech Kucharski; dr Grzegorz Dobroczyński SJ; red. Zbigniew Nosowski.

Gospodarzem konferencji jest Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK / diecezja-torun.pl / BP KEP

BRAK KOMENTARZY