Kongres sekcji uniwersyteckiej Rady Konferencji Biskupów Europy w Łodzi

15-04-2015

„Być i stawać się odpowiedzialnymi za życie” – pod takim hasłem rozpocznie się jutro (16.04) w Łodzi kongres Komisji ds. katechezy, szkół i uniwersytetów, działający w ramach Rady Konferencji Biskupich Europy. Pracom tej komisji przewodniczy abp Marek Jędraszewski, gospodarz tegorocznego spotkania.

0
659

W kongresie weźmie udział około 50 przedstawicieli konferencji episkopatów Europy oraz krajowych duszpasterstw akademickich.

Otwarta sesja inauguracyjna kongresu odbędzie się 16 kwietnia o godz. 15.30 na Politechnice Łódzkiej. Wykłady inauguracyjne wygłoszą kard. Zenon Grocholewski, do niedawna prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, a także Luca Volonté, były przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Pierwsze wystąpienie będzie dotyczyło duszpasterstwa akademickiego w perspektywie rozwoju ludzkości, a drugie – odpowiedzialności za życie.

Mszy św. w bazylice archikatedralnej łódzkiej o godz. 18.30 będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

 

Baner_Rada_CCEE

W kolejne dni kongresu obrady będą miały miejsce w ośrodku konferencyjnym w podłódzkich Porszewicach. Swoimi świadectwami podzielą się z zebranymi pracownicy naukowi, duszpasterze akademiccy, a także studenci polskich uczelni. Przewidziano dyskusję i pracę w językowych grupach roboczych.

W sobotę uczestnicy spotkania zwiedzą miejsca związane z początkiem drogi do świętości św. Maksymiliana Marii Kolbego (Pabianice) i św. Faustyny Kowalskiej (Park Wenecja w Łodzi). Zobaczą też teren nazistowskiego obozu koncentracyjnego przeznaczonego wyłącznie dla dzieci polskich oraz stacji „Radegast”, miejsca dowożenia Żydów do LitzmannstadtGhetto i odprawiania transportów Żydów do miejsc zagłady.

Na zakończenie kongresu, w niedzielę 19 kwietnia, Mszy św. o godz. 9.30 będzie przewodniczył w archikatedrze łódzkiej kard. Zenon Grocholewski. Ostatnim akcentem obrad będzie podsumowanie sympozjum, którego dokona abp Marek Jędraszewski,  delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa akademickiego i przewodniczący Komisji „Katecheza, Szkoła i Uniwersytet” CCEE.

Sekcja uniwersytecka Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE) spotyka się raz na 5 lat. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce w Monachium. Nowe wyzwania, które rozeznaje w swoich pracach Komisja ds. katechezy, szkół i uniwersytetów, to m.in.: zwiększona migracja europejskich studentów w ramach różnych projektów wymiany naukowej i badawczej, różnorodność pracy katechetycznej i edukacyjnej w szkołach Europy, katecheza dzieci i młodzieży, nauczanie religii katolickiej w szkołach, konieczność zacieśnienia współpracy katechezy i przedmiotów edukacji szkolnej.

Rada Konferencji Biskupów Europy jest organem spajającym Konferencje Episkopatów Europy, który jako cel ma promocję i ochronę dobra Kościoła. CCEE liczy ogółem 39 członków i obejmuje terytorium 45 państw.

Zobacz także:
Program kongresu

BRAK KOMENTARZY