Kościół wobec kryzysu ekologicznego

0
832

W czwartek, 16 maja br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Kościół wobec kryzysu ekologicznego. W 30. rocznicę Listu Pasterskiego Episkopatu Polski nt. Ochrony środowiska.

O randze tego wydarzenia oraz wadze podejmowanej tematyki świadczy fakt, że konferencja została objęta patronatem honorowym Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska oraz abp. Stanisława Gądeckiego – przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń polskich i zagranicznych ekologów chrześcijańskich.

Wśród prelegentów zagranicznych był ks. prof. Joshtrom Kureethadam SDB, koordynator sekcji „Ekologia i Stworzenie” w watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Doświadczeniami na polu działalności ekologicznej podzieliła się także Cecilia Dall’Oglio – koordynatorka europejskich projektów Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska oraz Państwo Emilia i Elgars Felcis – eksperci ekologiczni diecezji ryskiej z Łotwy. Polskich ekologów chrześcijańskich reprezentował o. Stanisław Jaromi OFM Conv. – przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu, ks. Andrzej Lubowicki – asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ks. Witold Kania, ekspert ekologiczny diecezji katowickiej. W konferencji czynny udział wziął także wiceprezes NFOŚiGW – Artur Michalski, który przedstawił tematykę wykorzystywania przez podmioty religijne dotacji na cele prośrodowiskowe. Jednym z prelegentów był także ks. Ryszard Sadowski SDB – kierownik Zakładu ekofilozofii w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW, który był jednocześnie pomysłodawcą i głównym organizatorem konferencji.

Konferencja okazała się dużym sukcesem, przedstawione referaty sprowokowały twórczą dyskusję oraz przyczyniły się do podjęcia wspólnej decyzji o integracji działań chrześcijańskich ekologów w Polsce.  Do wymienionych wyżej chrześcijańskich organizacji ekologicznych dołączyła także wspólnota „Laudato si'” z Caritas Polska, która od pewnego czasu intensyfikuje działalność na polu środowiskowym. Konferencja zakończyła się przyjęciem przez aklamację Apelu  chrześcijan  i  ludzi  dobrej  woli  w Polsce o  poszanowanie  dzieła  stworzenia. W odezwie tej, zebrani na konferencji chrześcijanie oraz ludzie niewierzący, świadomi dzielących ich różnic, zaapelowali o wspólną troskę o kondycję naszej planety. Konferencja ta pokazała wyraźnie, że chrześcijaństwo dostarcza wielu motywacji religijnych do odpowiedzialnej troski o dziedzictwo, jakie pozostawił Stwórca człowiekowi. Stała się także inspiracją do podjęcia działań na rzecz przyrody. Miejmy nadzieję, że efektem tej konferencji będzie ożywienie świadomości ekologicznej polskich katolików, którzy w myśl przesłania papieża Franciszka będą z większym zapałem troszczyć się zarówno o człowieka ubogiego, jak i otaczający nas świat przyrody. 

APEL  CHRZEŚCIJAN  I  LUDZI DOBREJ  WOLI  W POLSCE O  POSZANOWANIE  DZIEŁA STWORZENIA pobierz>>

BRAK KOMENTARZY